Är AI på väg att bli ett vardagsbegrepp?

Reijo Silander, ansvarig för R & D på Seavus Stockholmskontor besökte TechWorld Summit: AI den 15 februari för att lyssna på föredrag inom AI samt för att prata med anmälda deltagare för att ta pulsen på AI området.

Det var lite olika fokus på presentationerna, den största behållningen fick nog utvecklare som är nyfikna på vad man kan börja med för att lära sig AI. Cirka hälften av presentationerna vände sig till utvecklare med värdefulla tips på lämpliga ramverk för att bygga AI-lösningar samt tips och Case studies om hur utvecklare snabbt kan utnyttja dessa teknologier utan att behöva vara en expert på teknologierna i sig. Gruppen CTO, affärsutvecklare och produktägare, som nämndes i kallelsen fick exempel på några lyckade Cases men inte något direkt konkret att ta med sig hem.

 

Här kommer några noteringar från dagen:
Att tänka på när man bygger AI lösningar:

 • Att bygga lösningar med öppna API:er för flexibilitet utifrån hur ramverken utvecklas. 
 • Ska lösningen kunna användas off-line behövs en annan design. 
 • Prestanda och responstider 
 • Integritetskrav 
 • Vilka plattformar som lösningen behöver supportas, t.ex. Apple har inget öppet API, ännu.

En föreläsare presenterade sina erfarenheter utifrån hur tiden fördelas mellan aktiviteter vid utveckling med AI.

 • Inhämtning och strömning av data 20%
 • Rensa och organisera data 60%
 • Leta efter mönster 9%
 • Bygga en AI modell 3%
 • Justera algoritmer 4%
 • Övrigt 5%

En marknadsuppdelning av AI satsningar presenterades:

 • Robot process Automation (RPA) 50%
 • Bearbetning av stora mängder data för att få kognitiv insikt 35%
 • Kognitivt engagemang (supportlösningar, AI- assistenter, Chat botar.) 15%

Här redovisades ett, som det kallades, bimodalt läge som företag brottas med. Ett strategiskt dilemma att satsa stort eller småskaligt. Ett exempel som redovisades var en satsning på Watson som kostat 62 M USD under två år och inget har kommit ut. Samtidigt, vid sidan av, hade man småskaligt infört AI-lösningar på så kallat lågt hängande frukter framgångsrikt. Det behövs en mer bimodal portföljhantering.

 

Lite framåtblickar gjordes
Med anledningen av den stora omvälvningen av arbetsuppgifter, yrken som försvinner kanske det skulle behövas en Chief Therapist Officer (CTO) menar en av föreläsarna.

 

4 nyanser av AI, THREAD

Det finns stora likheter mellan neurala nätverk och människans hjärna och sätt att lära sig. Precis som synapser fungerar är det viktade värden som kommer ut från neurala nätverk. Föräldrar visar på hur det ska vara, barn försöker härma, testar och lär sig samt blir bättre efterhand. Barn får feedback från egna tester, var sand gott eller inte? och föräldrars återkoppling.

En svaghet i neurala nätverksmodeller som togs upp var att, till skillnad från människor, är de oförmögna att lära sig flera uppgifter sekventiellt. Detta fenomen, som kallas ”catastrophic forgetting” uppstår särskilt när nätverket är utbildad sekventiellt på flera uppgifter eftersom vikterna i nätverket som är viktiga för uppgift A ändras för att uppfylla målen för uppgift B. Elastic weight consolidation togs upp som en möjlig lösning för detta fenomen. Denna algoritm saktar ner lärande på vissa vikter baserat på hur viktigt de är utifrån tidigare uppgift.

Föreläsaren tog även upp det intressanta området transfer learning eller inductive transfer. Dvs. AI:s förmåga att tillämpa inlärd kunskap på liknande områden. Tex. om AI:t kan katter har AI:t lättare att lära sig hundar.

 

Case: Rätt innehåll mot rätt användare

Mittmedia presenterade deras arbete med att utnyttja AI teknologier för bättre analys av användare och informationsbehov. De använde Elastic som sök och analysverktyg för att kunna ta analysen av artiklar till en ny nivå för bättre identifiering av personabeteenden för att kunna rikta information. Att bli förstaval när man vill veta något förutsätter att användaren får upp det som är intressant direkt på första klicket. Det finns många digitala plan för informationsinhämtning. Förståelsen för det digitala plan där man erbjuder sina tjänster från är viktigt.

 

Case: Onlinetjänsten VQ Legal

Virtual Intelligence VQ presenterade sitt arbete med onlinetjänsten VQ Legal, en avtalsrobot. Systemet ”tänker” som en jurist. Anger relevanta förutsättningar och genererar alla relevanta skrivningar och dokument. Det som är gjort hittills är en lösning för nyemission. Går på 10–20 sek istället för 4–10 timmar. Deras stora utmaning var att få jurister att anamma lösningen då den påverkar affärsmodellen att ta betalt per timme. Men nu använder 11 av de 15 största advokatbyråerna tjänsten.

 
Summering:
Är AI på väg att bli ett vardagsbegrepp? Nej det är det inte ännu. Om Summit speglar marknaden så är okunnigheten kring AI fortfarande stor.

Det saknas fortfarande tydlighet i vad AI som paradigmskifte faktiskt innebär. Ingen pratade om elefanten i rummet, en orsak är kanske att elefanten ännu är okänd för många.

Vid utveckling där AI teknologier tänker tillämpas är det verksamhetens kunskap om den egna verksamheten och hur den behöver utvecklas som är grundförutsättning för lyckade lösningar. Virtual Intelligence avtalsrobot är ett utmärkt exempel på att AI är en verksamhetsfråga då deras lösnings framgång helt bygger på deras juridiska expertis. Likaså Mittmedias tydliga strategi att använda AI har en direkt påverkan på hur Mittmedia kommer att utvecklas framåt och deras affärsmodell.

Det krävs nyfikenhet och mod för att våga förändra eller vidareutveckla sin affärsmodell med hjälp av AI. För det kan avgöra om ditt företag finns kvar om några år – om du vågar utmana din affärsmodell och förändra den till det nya. Ligg steget före konkurrenterna och våga ta in AI som en resurs i din verksamhet nu. Då bygger ni förståelse kring vad paradigmskiftet verkligen innebär.

 
Blogginlägg skrivet av Reijo Silander, R & D Seavus Stockholm, © Seavus Stockholm AB

Vi har några platser kvar på vårt AI seminarium ”Utan AI är du rökt” – välkommen med din anmälan!