FAKTURERINGSVERKSAMHETEN HAR ALDRIG VARIT ENKLARE

Stabiliteten hos teleoperatör är tätt knuten till faktureringsplattform, och där finns det två stora problem för faktureringschefer:

  • Behålla eggen – det är viktigt att lansera innovativa tjänster, men det kräver ett mycket kreativt och lyhört stöd från faktureringsenheten, exempelvis vad gäller plattformens funktionalitet, men även kunskapen och kapaciteten hos fakturerings supportens team
  • Lägre driftskostnader och samtidigt med minskad risk – faktureringsverksamhet behöver en pålitlig och smidig partner som effektivt kan förebygga och snabbt åtgärda eventuella incidenter, upprätthålla strömlinjeformade och ostörda processer för operatören

Vi har en omfattande portfölj av tjänster för olika ledande faktureringssystemplattformar, som vi har byggt under årtionden av arbete med ledande telekomoperatörer. Alla våra tjänster tillhandahålls genom en mycket djupgående kvalitetssäkring process, agila utvecklingsmetoder och lean Application Lifecycle Management metoder.

Seavus portfölj av Faktureringstjänster innehåller även:

Seavus experter är erfarna specialister inom olika telekom affärsområden. Konsulttjänster som erbjuds av Seavus har bredd och omfattar forskning och utveckling, analys, provning, utvärdering, har utbildning etc. Seavus har en bakgrund av framgångsrika engagemang och kundnöjdhet globalt. Den expertis som innehas av konsulterna  med den flexibla service leveransmodellen vi har,  har visat sig vara en perfekt match för kundens behov och utmaningar.

Seavus har erfarenhet av att möta kundernas behov av resurser med särskilda kunskaper. Genom vår rekrytering av rätt människor med rätt kvalifikationer, kan vi bidra till klientens totala framgångar och hålla hög produktivitet.

Seavus har innovativa metoder för lösningar av nya utmaningar, och hjälper kunder utnyttja den senaste tekniken för att öka konkurrenskraften. Seavus ger särskild uppmärksamhet åt de problem som organisationer möter vid ny outsourcing, och vi är en praktisk och pålitlig partner där kunderna kan förvänta sig leverans av de mest utmanande projekt.

Kolla in våra resurs- och konsulttjänster och kontakta våra experter. De är redo att hjälpa dig med dina faktureringssystem.

Seavus tjänster för System Integration kombinerar konsultexpertis med projektledning, kvalitetssäkring och systemteknik för att leverera end-to-end-lösningar med synergier mellan process och teknik till systemet tas i produktion.

Seavus fullödiga partnerskapsportfölj kan serva kunder med best-of-breed-lösningar samt innovativ Open Source teknik, inklusive CRM, Business Intelligence, Billing (fakturering) och Revenue Assurance, Post-Billing, Middleware, Mediation, Interconnection och mycket mer, samtidigt som vi är tekniskt oberoende.

Kontakta oss och nå full systemintegration.

Seavus kvalitetssäkring är en av de viktigaste faktorerna för vår framgångsrika meritlista. Implementering, underhåll och drift av komplexa system kräver hög kvalitet på testerna och test i flera nivåer.
QA Metodik
Seavus har en standardiserad teststrategi som säkerställer kvalitet i slutet av varje utvecklingslivscykel. Den är uppbyggd kring en standardiserad uppsättning leverabler som säkerställer:
• Inkapsling av all testverksamhet
• Planering och effektivisering av testverksamheten
• Korrekt dokumenterade resultat av testningen
• Mätbara prestanda
De dokument som utgör ramen för Seavus Testing (och är ISO-certifierade) är:
• Test Strategy
• Test Plan
• Test Scripts
• Test Progress Chart
• Test Rapport
En viktig del av ramen för testning är också förfarandet (testa arbetsflöde) som innebär: (*)
• Smoke (Sanity) Testing
• New Requirements Testing
• Defect Testing
• Integration Testing
• Performance Testing
• Security Testing
• Regression Testing

Kolla in våra tjänster för kvalitetssäkring och lära dig mer om hur man kan leverera högsta kvalitet.

Seavus Application Management gör det möjligt för kunden att överföra komplext systemansvar och operativ verksamhet samtidigt som man behåller ägande och kontroll av systemet, vilket gör att kunden att fokusera på sin kärnverksamhet. Seavus kombinerar integration från affärsledning till programvaruteknik via Seavus iALM-processen (integrerad Application Lifecycle Management), som faciliterar och integrerar krav, dokumentation, kodning, testning och versionshantering.
Seavus AM bidrar till att öka produktiviteten, förbättra kvaliteten, påskynda utvecklingen, öka resursflexibiliteten och minskar den totala ägandekostnaden.
Konceptet Seavus unified ALM är en enda databas och en enda programsvit, där alla utvecklingsaktiviteter sker från kravhantering till att releasehantering. Detta omfattar:
• Administrativ information (historia, innehavare, status, projektledare, etc)
• Beskrivning av fel, analys från klientsidan (hur man återskapar felet)
• En gemensam kärnkodbas per release, med lokalt anpassade releaser vid behov
• Releasestrategi för att optimera programuppdateringar till lean production och kundbehov
Vi kan hjälpa dig att integrera din applikationsförvaltning på nolltid. Kontakta oss och boka ett möte för att diskutera och lösa dina utmaningar.

Seavus Telecom Managed Services är en integrerad del av Seavus Technology Centre i Skopje, Makedonien. Denna anläggning gör det möjligt för telekomföretag att till fullo lägga ut BSS främjande insatser hos Seavus Managed BSS.

Begreppet Managed services

Teleoperatörer måste ständigt investera i sin IT-infrastruktur för att förbli konkurrenskraftiga på marknaden. Detta skapar en overhead hos operatören när det gäller att anställa, utbilda och behålla sina specialister, samt utföra regelbundna investeringar i nya system, upphandlingar och genomförande och uppgraderingar av befintliga system. Samtidigt påverkar förmågan hos in-house team direkt driftskostnaderna och kvaliteten på servicen.

Värdet på managed services-modellen är för ett externt företag (Service Provider) att göra outsourcing av hela affärsprocessen med ServiceProvider-specialister och en infrastruktur som ägs av tjänsteleverantören, som sömlöst integreras med kundens miljö. Denna modell kan leverera omedelbara och betydande minskningar av driftskostnaderna, följt av en förbättrad och hållbar ekonomisk och operativ utveckling under kontraktet.

Läs mer om Seavus Managed Services.

mobila telekomsektorn. Kompetensutvecklande utbildningar samlas för att möta behoven hos mobila teleoperatörer, systemleverantörer och konsulter över hela världen. Seavus tillhandahåller fördjupade tekniska kurser om 2G / GSM, 3G / UMTS och 4G / EPS teknik samt praktiska kurser i planering, optimering och felsökning.

Utbildningsmetodik

Apis “Dynamic Didaktik ™ (DTM) är en mycket strukturerad och interaktivt tillvägagångssätt för utbildning och lärande som maximerar kunskapsinhämtning och bibehållande av kunskap. Det har visat sig särskilt användbar för undervisning inom komplex mobil teknik som 2G / GSM, 3G / UMTS och 4G / EPS.

Apis “Dynamic Didaktik ™ bygger på följande tre aspekter:

  • Kursutvecklare analyserar gällande 3GPP, ETSI och IETF specifikationer och sammanfattar information i form av en serie handledda lektioner. Detta kursinnehåll representera grafiskt i ett mindmapping format för att göra komplicerade tekniska förhållanden lättare att förstå och komma ihåg.
  • Alla Apis utbildare har akademiska meriter på masternivå och relevant branscherfarenhet. De deltar i ett certifieringsprogram för att säkerställa att de levererar kurserna till högsta standard.

Apis Didaktiken är helt interaktiv. Kursmaterialet innefattar mallar (FoldOut® format) som är genomförda under överinseende av instruktören.

Är du redo att få mer kunskap? Kontakta oss, våra tränare är redo att höja värdet på ditt företag.

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan utforma en lösning som kommer att hjälpa dig att behålla dina konkurrensfördelar.