DET ÄR DAGS ATT LEVERERA MER VÄRDE TILL DITT FÖRETAG

Seavus unika metod fokuserar på att ge kompletta affärslösningar som tillgodoser rätt behov, snarare än bara programvara för sina kunder. Seavus ger kunderna en lösning följt av en komplett uppsättning av tjänster från företagsanalys, till processmodellering och distribution samt fullskaliga BPM (Business Process Management) / ALM (Application Lifecycle Management) lösningar.

Lösning

Seavus iProcess-lösning bygger på Serena mjukvaruteknologi. Konceptet för enhetlig BPM / ALM är att ha en enda databas och ett enda program för alla aktiviteter och processhantering.

  • iOperate – orkestrerad IT-lösning – riktar sig till de nya trenderna inom IT-drift, tillämpar best-practice resultat som kan tas i en stegvis ordning. Tillsammans kommer dessa åtgärder att göra Ops processer automatiserade, transparenta, konfigurerbara och sammankopplade. Med ett ord, kommer Ops bli orkestrerat. Orkestrering skapar dramatiska förbättringar i cykeltid, efterlevnad, smidighet och tydliggör ansvar.
  • iALM – orkestrerad Application Delivery – automatiserar end-to-end applikationsutveckling från initial kravställning till kontinuerlig leverans. Du kan effektivt fånga alla behov, enkelt definiera affärsmässiga krav, hantera mjukvaruförändringar i hela utvecklingscykeln, och kontinuerligt leverera pålitliga releaser.

Kontakta oss för att få enkel och snabb driftsättning av affärsprocessplattformen och börja leverera värde till ditt företag.