SPÅRA. FÖRUTSE. AGERA

Crystal Qube ™ är en lösning för hantering av kundupplevelsen, som omvandlar alla data om dina kunder till användbar business intelligence. Det är ett system som kommer att ge dig all information du behöver veta om dina kunder, med bara ett par klick.

Systemet sammanför alla delar av informationen om din kund, genom följande aktiviteter:

Det kan vara svårt att behålla sina kunder, men med hjälp av kundanalys och data mining blir det enklare.  Crystal Qube ™ bygger prognosmodeller baserat på kundernas tidigare och nuvarande beteende. Modellen visar på sannolikheten för en viss kund för att sluta använda en eller flera tjänster. Genom att ta itu med dessa frågor, kommer kunden bli mer lojal och kommer att förhindras och avskräckas från att lämna.

Lösningen för kundsegmentering ger en flerdimensionell bild av dina kunder baserat på olika parametrar där kunderna kan grupperas och delas in i olika segment.

Baserat på en analys av kundsegmentering, churn score, usage pattern, recharge history etc. Kampanjer för lagring, ökad vinst per kund (öka kundens inköp) och korsförsäljning /merförsäljning kan utformas inom lösningen. Kampanjens effektivitet mäts genom att fånga svaret från den delen av kundbasen du riktat in dig på.

Cross sell and up sell (merförsäljning) görs bäst genom att analysera data om kundens användarmönster. Crystal Qube ™ bygger analytiska modeller för att identifiera möjligheter att koppla samman produkter och tjänster till korsförsäljning och merförsäljning.

Lönsamhetsanalys med Crystal Qube ™ mäter avkastningen på investeringar (ROI) för enskilda produkter/tjänster som erbjuds. Baserat på analys av prestanda, hjälper Crystal Qube dig att besluta om vilka planer/produkter/tjänster du ska  fokusera på framöver. Du kan även utföra lönsamhetsanalys på dina egna eller konkurrenternas produkter

Hantering av kreditrisker. Analyser av kunden för att få insikter om risker avseende kreditbetalningsförmåga,  mäter risker för uteblivna betalningar från kunder baserat på deras historiska beteende, kreditavgifter och krav samt vidtagna åtgärder. Riskpoäng är en värdefull åtgärd för merförsäljningskampanjer eftersom du inte kommer att fokusera på aktiviteter som inte kommer att ge tillbaka investeringar.

Det här alternativet ger användarna möjlighet att analysera effekterna på intäkter av förändringar i pris. Simulatorn simulerar tariffändringar på hela kundbasen eller på en enskild kund. Simuleringar på konkurrenternas tariffer utförs också och det gör att du alltid kontrollera hur mycket som spenderas av kunderna för samma servicenivå i konkurrenternas nät.