BEHANDLA KUNDER SOM LIVSLÅNGA PARTNERS

Seavus erbjuder CRM-lösningar som kan påverka strukturer och system i ditt företag, så att fullt fokus ligger på att ge konsumenterna vad de vill ha, snarare än på vad företaget vill att de ska ha.

Våra CRM-lösningar kommer att göra det enkelt för dig att lära känna dina kunder bättre; nå målkunder med innovativa och väl definierade erbjudanden; och leverera kundupplevelser som uppfyller löftet om ditt varumärke, skapa förtroende och lojalitet, och stödja lönsam tillväxt.

De flesta organisationer idag förlitar sig på en enda modell för kundservice, att stödja alla interaktioner genom samma call center köer, till exempel, eller identiska interaktiva talsvars gränssnitt, med liten hänsyn till värdet enskilda kunder bidrar med. Viktigast i denna matris är kundkontroll. När en kund har upplevt kontroll över sin upplevelse av en tjänst, och har utvecklat en profil eller kanske till och med konfigurerat sitt eget service team – skapar det en one-to-one-connection. En kund med denna typ av anslutning kommer att allvarligt överväga denna faktor – tillsammans med kostnader och andra faktorer – vid beslut om att byta till en annan leverantör.

Om du vill veta mer om Seavus CRM-lösning, eller vill träffa oss och få dina CRM problem lösta, välkommen att kontakta oss.