NÄSTA NIVÅ AV INDUSTRIELL SÄKERHET

Idag, ställer säkerheten inbyggda system allvarliga krav på nästan alla industriella domäner. Seavus hanterar detta genom att leverera säkra applikationer i varje lösning som vi tillhandahåller.

Som en del av företagets mål att tillhandahålla överlägsna system, har Seavus utvecklat ett system för en simulerad kranlagringsanläggning (logistiksystem) . Under hela denna demo vi visa upp vår kompetens inom design och implementering av komplexa industriella tillämpningar, där säkerheten anses vara ett nyckelkrav. Den simulerade miljön simulerar ett lager med föremål som flyttas inom lokalen med hjälp av en elektrisk krok, som  undviker statiska och dynamiska hinder längs sin väg.

MV-demoprogrammet som utvecklats av Seavus möjliggör fullständig automatisering av kransystem, samtidigt som det undviker de vanligaste riskfaktorerna. Kransystemet erbjuder objektdetektering, genom att använda kameror för tillförlitlig övervakning av miljön. Realtidsbearbetning av data styr reaktioner och rörelser hos kranen, och ställer in den optimala rutten.

 1. Svarstid=realtid
 2. Skydd av verksamhetskritiska funktioner
 3. Dynamisk ruttberäkning och statusrapportering
 4. Maskinvarukonsolidering
 • Identifikation av last och därefter flytt av last till förprogrammerade destinationer
 • Reglering av dragkraft hos kran vid initialt lastlyft för att undvika belastningsskador från okontrollerad dragkraft
 • Konstant övervakning av kranlast
  • Säker rörelseprocedur, i händelse av plötslig riktningsändring
 • Övervakning av föremål på beräknade rörelsebanor
  • Skapande av säkra spårning rörelse
  • Förebyggande av objekt kollision med snabb respons på hinder som förekommer på den planerade banan
  • Upptäckt av främmande föremål som placerats i det övervakade området.

För att uppnå bästa funktionalitet, samarbetar Seavus med följande partners:

 • Systemen körs på INTEGRITY RTOS, valt för sina dokumenterade meriter av användning i säkerhetskritiska tillämpningar, och IEC-61508 pre-certifiering vilket gör det till ett perfekt val för applikationer som denna.
 • All utveckling av INTEGRITY RTOS applikationer sker genom användning av avancerad MULTI Integrated Development Environment utvecklingsmiljö.
 • Senaste industriella plattformen från Freescale, baserat på Layerscape QorIQ teknologi för övergripande kontroll och säkerhetssystem.
 • Motorstyrningen är baserad på Kinetis MCU: s för att driva och styra DC-motorer, med kodare som uppnår hög precisionspositionering av kroken och mjuk start/stopp sekvens för minimal svängning av kroken.
 • Visualiseringen bygger på i.MX6 plattformen med förmåga att behandla ganska komplexa bildbehandlingsalgoritmer och exponering av 3D OpenGL renderad markdisposition.
 • Codewarriors utvecklingsmiljö, för snabb och säker utveckling av applikationer för motorstyrning på Kinetis MCU.
 • Användning av visualiseringsutvecklingskit baserat på i.MX6 plattformen från Freescale, för att visualisera den genererade layouten.
TEKNISK LÖSNING

Systemet består av flera hårdvarukomponenter, som syftar till att uppfylla all funktionalitet.

Avbildningsalgoritmer som används i denna demo är specialdesignade, och implementerade av Seavus Embedded FoU utvecklingsteam. Den övergripande implementationen är optimerad för användning på inbyggda system och utnyttjar parallell bearbetning av de flesta av de steg som används för att behandla bilder som tagits från kamerorna.