COMPETITIVE ADVANTAGE – ACHIEVED!

Finans- och försäkringsbranschen står inför en stor utmaning – att organisera och hantera stora datamängder, i ständigt behov av rätt teknisk arkitektur, applikationer och processer  som gör det möjligt att fungera smidigt och via många  olika kanaler.

Seavus OCR / ICR lösning underlättar för  banker och försäkringsbolag att att konvertera olika typer av pappersdokument, t.ex. skannade pappersdokument, PDF-filer eller ens bilder som tagits med en digitalkamera till redigerbara och sökbara bilder.

Med vår OCR / ICR lösning blir utvinning data från skannade dokument, kamerabilder eller PDF-filer mycket enkelt och intuitivt, eftersom det automatiskt omvandlar dem till ord och sedan – till meningar, så att användarna kan komma åt att redigera innehållet i dokumentet.

Seavus OCR / ICR lösning är redo att fånga dokument vid startpunkten, vilket ger minskade kostnader, bättre regelefterlevnad och förhindrar bedrägeri.

Varför ska du digitalisera data?

  • Automatisk, snabb och korrekt hantering av dokument
  • Centraliserad behandling
  • Ökad effektivitet
  • Förbättrad säkerhet
  • Enkel åtkomst till all data
  • Användning av data för vidare analys
  • Flexibel lösning för andra typer av dokument och arbetsflöden med enkla konfigurationsändringar
  • Kort ROI period

Kontakta oss på sales@seavus.com för att diskutera hur vi kan implementera lösningen hos dig och ge dig möjlighet att ta del  av dess fördelar.