MÄNNISKOR, KUNSKAP, TID – VI HAR ALLT FÖR DIG!

När processer utförs av kreativa och erfarna människor, är de dömda att lyckas.

Kunskapen och expertisen hos våra medarbetare är det bästa vapnet i kampen mot den turbulenta och utmanande affärsmiljön. När det gäller lösningar, finns vi där för att hjälpa dig uppgradera dina befintliga verktyg och program.

Seavus konsulter hjälper dig förverkliga vad du redan vet, det är därför de är den bästa källan till kunskap och expertis för att guida dig genom de programvarulösningar du använder.

Det vi erbjuder för att hjälpa dig nå framgångsrik hantering av dina lösningar, oavsett om de är nyutvecklade eller något du redan använder, är tid, sinne för och kunskap om:

 • Projektledning
 • Affärsanalys/Verksamhetsanalys
 • Lösningsdesign
 • Mjukvaruutveckling
 • Kvalitetssäkring (*)
 • Test och Testledning
 • Support
 • Databasutveckling/-administration
 • Design av användarinterface (UI/UX)

Det som gör oss till en perfekt matchning för dina behov av resurser och konsulttjänster är vår:

 • Erfarenhet, energi och flexibilitet
 • Ledarskap inom mjukvaruutvecklings och konsultfirmor från SEE (*)
 • Utmärkta och relevanta tekniska kompetens och expertis
 • Geografiska matchning
 • Flexibla affärs- och leveransmodeller

Kontakta oss och upptäck hur vi kan öka effektiviteten hos dina lösningar.