Seavus tillhandahåller SAP Basis support genom att kombinera den tekniska kompetensen hos vårt SAP Basis team med experter, tillsammans med vårt 24/7 supportteam med mycket erfarna medarbetare, för att se till att behoven uppfylls när det uppstår problem. Med den här metoden kan klienterna få den sinnesfrid som kommer med vetskapen om att de grundläggande stödtjänsterna kommer att täckas på ett tillförlitligt sätt.

Vi erbjuder proaktiva 24/7 övervakningstjänster för SAPs systemlandskap, inklusive alarmeringstjänst med e-post och SMS. Vår omfattande övervakningsstrategi täcker SAP Instance, databaser och OS-monitors samt UP checks, säkerhetskopiering och DR solution checks, SAP Process och felloggar samt System Health & prestandaövervakning.

Vår SAP basservice täcker även produktionssystemen med on-call support. SAP systemlandskapets dagliga underhålls checker och uppgifter täcker alla basadministrativa områden.

SAP Basis operativa och supporttjänster kommer med expertis från vårt SAP-team, vilket ger en professionell hantering av den förebyggande SAP systemadministrationen, proaktiv systemövervakning, underhåll och performance tuning.

Utöver att erbjuda SAP Basis Support, är vi fokuserade på att hålla dina SAP-system säkra och skyddade, genom pålitliga och professionella tjänster inom Seavus Managed Services tjänstepaket.