Motivera dig!

Seavus is Global Master Distributor of I-Produkts for iMindQ®.

iMindQ® är en förstklassig mindmappinglösning som inspirerar innovation genom att stimulera kreativt tänkande, brainstorming och visualisering av idéer och koncept.

Användare kan skapa och dela interaktiva tankekartor, begreppskartor, flödesscheman, diagram, organisationsscheman, WBS och Gantt-diagram.

ImindQ

iMindQ® skapades och konceptualiseras som ett produktivitetsverktyg som alla kan använda, oavsett deras ålder eller kön, och har sedan dess gynnat individer, yrkesverksamma, företag, studenter och lärare runt om i världen, för att bättre hantera sina personliga och professionella mål, planer och aktiviteter.
ImindQ_Think

THINK – Inspirera din kreativitet och påskynda loppet att generera unika idéer genom användarvänligt gränssnitt och många mindmapping alternativ. Stora möjligheter för dig att inspirera dig själv och öka kreativiteten i allt du konstruerar, genom att få ut mer av din brainstorming.

INVENT – Stimulera dina visuella tankeprocesser med användningen av organisk och intuitiv mindmapping, genom olika mallar, layouter och former och ett gediget bildbibliotek.

VISUALIZE – Måla upp dina idéer på en flexibel whiteboard med hjälp av olika typer av format, såsom tankekartor, begreppskartor och flödesscheman. Bortsett från att dina tankekartor sparas och exporteras i flera olika filformat som interaktiv HTML mind map, PDF-dokument, XML-fil, OPML-fil, bild, RTF dokument, Mindmanager eller Freemind filer, kan du använda det kraftfulla importalternativet och den avancerade Microsoft® Office Integrationen.

PRESENT– Engagera din publik med kraftfulla presentationer som unikt skildrar flödet av komplex information genom smarta presentationslägen, vilket gör att du kan skräddarsy dina presentationer. iMindQ® erbjuder ett ännu enklare sätt att presentera dina mind maps, med hjälp av funktionen ”One click” kan du omedelbart generera en presentation av din mind map med tillhörande element.

iMindQ® finns på engelska, franska, tyska, spanska och portugisiska och har stöd för Windows, Mac, webb, iOS och Android användarplattformar.

Bygg mind maps från PowerPoint-presentationer.

Skapa mind maps, begreppskartor, flödesscheman, WBS och organisationsscheman.


Integration med MS Office-verktyg (Word, Excel, Project, Outlook och PowerPoint) samt Sharepoint.

Skapa, dela, redigera och spara interaktiva HTML mindmaps i alla webbläsare.

Kompatibilitet med Freemind, XMind och Mindmanager format.

Visualisera idéer och planer genom organiska mind maps, begreppskartor, flödesscheman och diagram.

Skapa lockande ”One click” presentationer och använd Smart Presentationsläge för anpassade presentationer.


Utforskningspanel för att infoga värdefullt innehåll i dina kartor.

Dela och samarbeta med kollegor och vänner via interaktiva HTML tankekartor.

Organisera och planera projekt och visa Ganttscheman med det flexibla projektplaneringsverktyget.

Seavus är en “Global Master Leverantör” av iMindQ®.

För mer information om iMindQ® besök www.imindq.com.