COST - effektiv lösning för ORACLE PRIMAVERA P6®

Seavus is Global Master Distributor of I-Produkts for PrimaveReader.

PrimaveraReader är en läsare för Oracle Primavera P6 scheman som tillåter användare att öppna och visa projektdata som exporteras från Oracle Primavera P6 i XER eller XLS-format. PrimaveraReader är utformad för att leverera projektinformation mellan alla inblandade parter. Projekt Schemaläggare kan exportera projektdata från Oracle Primavera P6 i .xer eller .xls-filformat och dela den med sitt team. För att kunna visa informationsprojekt, måste gruppmedlemmar ha PrimaveraReader för att öppna xer och xls-filer och visuellt visa schemats framsteg över tiden.

Primavera Reader

I PrimaveraReader kan projektdeltagare som teamledare, gruppmedlemmar, leverantörer och underleverantörer få en fullständig bild av projektets framsteg, genom att använda nedan visningar:

  • Activities;
  • WBS – Work Breakdown Structure;
  • Projekt – Projekt – som representerar Enterprise Project Structure (EPS);
  • Resurser – visa resursstrukturen och få information;
  • Uppdrag – visar kostnader för resurser och kvantiteten i kalkylblad;
  • OBS – Organizational Breakdown Structure;
  • Roller – visa roller som tilldelats resurser;
  • Detaljer – bild av markerade objekt i den aktuella vyn.

All projektinformation ges i en särskild tabellvy och motsvarande grafisk Gantt-schema som bygger på den tilldelade kalendern. Användare kan använda standarddesign för att gruppera och sortera data som de har behov av. Dessutom kan projektets intressenter få korrekta insikter i projektets framsteg genom att ha alla beräkningar för datum, varaktighet och resurstilldelningar på varje nivå av projektet som bygger på den specifika kalendern som tilldelats dem. Användarna kan se detaljer gällande globala, projekt eller resurskalendrar och tillämpa olika layouter för att gruppera, sortera och organisera data för bättre beslutsfattande.

PrimaveraReader användargränssnitt är mycket intuitivt och enkelt att använda. Projekt presenteras på ett redan bekant sätt, så gruppmedlemmarna bättre kan visualisera de potentiella konsekvenserna för planerade aktiviteter. PrimaveraReader kan hjälpa företag, som redan använder Oracle Primavera P6, att hantera och kontrollera projekt, och minska kostnaderna för programlicenser för människor som behöver ha tillgång till projektinformationen.

PrimaveraReader är tillämplig på alla projektorienterade organisationer, från mindre projekt till storskaliga projekt och portföljorienterade företag. Lösningen är tillgänglig för Windows och Mac OS X.

Visa WBS, EPS och OBS vyer.

Resursuppdrag och grafik för att organisera data.

Förhandsgranska löptider och resursberäkningar baserade på önskad tidplan/schema.

Avancerad filtrering och utskriftsalternativ.

Grundinställningar för visa/genomföra jämförelser av flera uppdaterade versioner av en projektfil.

Spara upp till 95 % i licenskostnader.

Stödjer Oracle® Primavera P6 scheman sparade i .xer eller .xls format

Ingen inlärningskurva eller utbildningskostnader för att använda mjukvaran.

PrimaveraReader ger engagerad kundsupport.

Fungerar fullt ut i Windows 10.

Seavus är en “Global Master leverantör” av PrimaveraReader.

För mer information om PrimaveraReader besök www.primaverareader.com.

“PrimaveraReader is not a product of Oracle®. Oracle® and Oracle Primavera P6 ® are registered trademarks and brands of Oracle International Corporation.”