OM DU SER DET I MICROSOFT® PROJECT, KAN DU SE DET I SEAVUS PROJECT VIEWER™

Seavus is Global Master Distributor of I-Produkts for Seavus Project Viewer™.

Seavus Project Viewer ™ är en ledande lösning för visning och utskrift av Microsoft® Project (MPP) filer. Projektgruppens medlemmar kan öppna och visa alla Microsoft® Project-fil (MPP), och då får möjlighet att se 100% av de synpunkter som ingår i MS® projekt, oavsett vilken version planerna skapats i. De kan även analysera projektfiler utan att kompletterande utbildning krävs.

spv

Seavus Project Viewer ™ levereras med visuella rapporter och instrumentpanel, så att gruppmedlemmarna, teamledarna och andra projektdeltagare kan se projektplanens status. Denna ”Project Viewer” ger fullt stöd för projektplaner och Master projektplaner som publicerats på Microsoft Project Server och Windows Server, så att användarna kan öppna, granska och skriva ut projektplaner och alla inblandade kan få tillgång till den uppdaterade projektinformationen. Den kompletta Microsoft® Sharepoint Integration möjliggör för användare att hantera projektplaner direkt från Sharepoint via internt nätverk, eller möjliggör samarbete med gruppmedlemmar med hjälp av Sharepoint Online. Projektplaner kan också delas med hjälp av OneDrive och låter alla gruppmedlemmarna ha tillgång till den uppdaterade versionen av projektfilerna.

Seavus Project Viewer ™ är det enda visningsprogram för Microsoft Project-filer som ger en samarbetsmiljö för projektgrupper, utan serverinstallation. Med ”Uppgiftsfunktionaliteten”, kan teamen lätt få en samarbetsvänlig miljö där de kan få projektstatus i realtid, kontinuerligt utvärdera teamets prestation, bygga upp kunskap för framtida projekt, förenkla projektsamarbete, spara tid och förbättra kommunikationen mellan gruppmedlemmarna och projektledare.

Denna Project Viewer stöder visning, analys och utskrifter av projektfiler som skapats i Microsoft Project 2016, förutom alla tidigare versioner av Microsoft Project, från Microsoft Project 2007 och framåt. Seavus Project Viewer ™ finns på 11 språk: engelska, tyska, franska, spanska, tjeckiska, japanska, italienska, polska, holländska, ryska och kinesiska (förenklad); och finns tillgänglig i versioner för olika operativsystem: Windows, Mac, iOS, Android och webben.

Analysera projektplaner i 100% av de vyerna ingår i MS® Project.

Skapa grafiska rapporter som i MS® Project 2016.


Öppna masterprojektplaner och lösenordskyddade projektplaner.

Samarbeta genom Uppgifts funktionalitet och MS® Sharepoint (internt eller på nätet) integration.


Öppna projektplaner publicerade på Microsoft® Project Server och Windows Server.

Den erbjuder full Microsoft® Sharepoint och Sharepoint Online Integration.

Den är kompatibel med alla MS® projektversioner, inklusive Microsoft® Project 2016.

Det finns ingen inlärningskurva för att använda programvaran.

Fungerar perfekt på Windows 10.

Seavus är en “Global Master leverantör” av Seavus Project Viewer™.

För mer information om Seavus Project Viewer ™ besök www.seavusprojectviewer.com.

“Seavus Project Viewer™ is not a product of Microsoft®. Microsoft® Project and Microsoft® are registered trademarks and brands of Microsoft Corporation Inc.”