REMOTIZATION

SharePoint-Server lokalt/online som en tjänst

Behöver ni en specialist på området SharePoint Stack?

Att anlita SharePoint-experter som kan tillhandahålla arkitektonisk vägledning, bevakning, problemlösning och analys av rotorsaker för era SharePoint stack-miljöer, vare sig det är lokalt, i molnet eller som en hybridlösning, är inte kostnadseffektivt, speciellt om ni bara behöver dem för att svara på problem eller ändringsförfrågningar.

Vårt team av SharePoint-experter kan vara din kontakt för support, drift och underhåll.

Vi erbjuder ett team av experter med åratal av erfarenhet av SharePoint stack och praktiska kunskaper om en rad olika tredjepartsverktyg som är kompatibla med olika SharePoint-servrar (2010-2019), vars service ni kan skräddarsy enligt era preferenser och anpassa efter era behov.

 

Vilka tjänster erbjuder vi?

 

 • Göra SharePoint till ett effektivt och enkelt verktyg för just ert företags mål;
 • Hjälpa till med automatisering av affärsprocesser;
 • Bygga ett center för företagssamarbete och kommunikation baserat på SharePoints samarbetsfunktioner;
 • Förfrågningslösning och problemupptäckt såväl som analys på 1:a, 2:a och 3:e gradens support;
 • SharePoint-installation, konfigurering och administration;
 • Nintex Workflow-konfigurering och support;
 • Hantering av SharePoint-addons och tredjepartslösningar;

 

 

 • Rådgivning för att förbättra arkitekturdesign;
 • Bevakning och varning enligt överenskommen SLA;
 • Anpassad rapportering;
 • Prestandaoptimering;
 • Regelbunden patchning av SharePoint Server stack;
 • Uppgradering och migrering av lokal SharePoint-miljö till en ny version och till SharePoint Online;
 • Uppdaterad dokumentation och implementering samt rådgivning angående bästa praxis;
 • Proaktivt korrigerande och adaptivt underhåll.

 

Hur kan vi hjälpa er?

 • Ett team av SharePoint-experter kommer att öronmärkas för projektet och koordinera med Chefsutvecklare och Tjänsteleveranschef;
 • En inledande analys av den existerande SharePoint-lösningen kommer att utföras och förbättringspunkter definieras baserat på era behov och krav;
 • Under överlämningen och introduktionen av tjänsterna kommer teamet att jobba med er för att upprätta den behövda Uppgifts- och ansvarsmatrisen för SharePoint-aktiviteterna;
 • När introduktionen är klar tar vi helt och hållet över skötseln av ert system/applikation;
 • Avtal kommer att skrivas under med överenskomna KPI:er och uppgiftsmatris för tjänsterna.

Hur gagnas ni av vår Tjänst?

 • Vi optimerar era kostnader med minst 40 % med hjälp av distansarbete;
 • Ni behöver inte oroa er över huruvida det finns någon med tillräcklig kunskap och expertis inom SharePoint tillgänglig – vi gör det åt er;
 • Vår höga QoS låter er fokusera på andra delar av ert företag;
 • Vi hjälper er att spara värdefull tid eftersom vi agerar som en enda kontaktpunkt för allt med koppling till SharePoint-plattformen.

Contact our team

Want to know how Seavus can solve problems specific to your business?