industries

SJUKVÅRD

DIGITALA TEKNOLOGIER KOMMER ATT DEFINIERA FRAMTIDENS SJUKHUS

Mjukvaruexpertis för det nya digitala landskapet inom sjukvård för att hjälpa till att föra fram revolutionerande medicinska tillvägagångssätt till marknaden.

I denna föränderliga marknadsdynamik förvandlar digitala teknologier varje del av sjukvården, från att hjälpa till att tillhandahålla högre transparens till att möjliggöra bättre kliniska resultat med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning.

Sjukvårdsindustrin genomgår förändringar i en hastighet och magnitud som saknar motstycke. Nya digitala teknologier kan hjälpa till att förbättra tjänster, leverera mer effektiv vård, sänka de administrativa kostnaderna och hjälpa till att undvika misslyckanden i förebyggande såväl som bedrägeri.

VÅR SJUKVÅRDSEXPERTIS

Artificiell intelligens inom sjukvård

Vi har utvecklat en AI-lösning som kan tränas att förstå patientjournaler. AI-lösningen kan identifiera personuppgifter eller annan information som på något sätt kan identifiera patienten. AI-lösningen kan särskilja liknande information, som namnet på en person, namnet på en diagnos eller namnet på ett sjukhus. Det är möjligt att träna AI:n att förstå alla delar av patientjournalerna.

Contact our team

Want to know how Seavus can solve problems specific to your business?

HANTERINGSSYSTEM FÖR SJUKHUS

Hanteringssystemet för sjukhus är en skrivbordslösning för att följa alla handlingar, från intagning av patienter till utskrivning av patienter. Det är en intranätlösning som kan hantera olika företagsenheter och utomstående partners, vilket innebär att den omfattar hela livscykeln i sjukhushanteringens process.
Systemet erbjuder helt funktionell support och underlättar arbetet för den medicinska och administrativa personalen, och tar samarbete till en helt ny nivå genom att implementera ett centraliserat arkiv för patientintagning och sjukhushantering.

Arbeta jämte våra experter inom affärsanalys, ingenjörer och utvecklare för att designa och bygga mjukvaruapplikationerna som du behöver för att effektivisera driften, automatisera jobbiga manuella processer och tillhandahålla felfria patientupplevelser.

AMBULANSMODUL

Täcker processen med att skapa en patients profil, skapa en beställning och betalning för den, tillhandahåller undersökning, infogar och skriver ut resultat.

 • Patientprofil
 • Administration
 • Undersökningar och resultat
 • CT (Datortomografi)
 • Röntgenmodul
 • Angiografi
 • Laboratorium (koppling till enheter)
 • Transfusion
 • Dagligt sjukhus
 • Genererar statistiska rapporter

STATIONÄR MODUL

Täcker processen med att öppna patientens historik på sjukhuset, infoga all information om patienten under processen av Anamnes, Intensivvård, Sjukavdelning och Operation, fram tills att Utskrivningsbrevet genereras.

 • Patienthistorik
 • Sjukavdelning
 • Operation
 • Intensivvård
 • Patientintagning
 • Generering av utskrivningsbrev
 • Sänghantering

FINANSRAPPORTERING

 • Angiografikostnad
 • Kostnad per patient

Kom i kontakt med oss

 

Diagnosrelaterad grupperare (DRG)

 

Vi tillhandahåller även integreringsmekanismer för att synkronisera kostnad för tjänstepaket för en patient för att integrera vår applikation i en global infrastruktur hos ett existerande system.
Vi använder det existerande DRG-systemet för att generera DRG-koder för att integrera statlig vård i genereringen av fakturor:

 

DRG-grupperare – genererar DRG-kod
 
DRG-prissättare – inmatning av deltagandedata och beräkning av referenspriser
 
DRG-fallblandare – rapportering enligt olika roller i systemet

  

KUNDS FÖRDELAR

 • Centraliserad webbapplikation;
 • Använd Diagnosrelaterade grupper (DRG) för att hantera frågor om kostnad, effektivitet och vårdkvalitet;
 • Ersättning för intagna patienters sjukhusvistelse;
 • Möjlighet att generera statistiska rapporter;
 • Snabbt att byta ut existerande funktionalitet eller introducera ny;
 • Enkelt att lägga till eller utöka diagnoser och procedurer;
 • Distribution och hantering av information till den existerande mjukvaran i realtid.

MOLNTJÄNSTER

Vår expertis inom molnbaserade lösningar garanterar en exakt överensstämmelse mellan dina krav och den slutliga produkten. Vare sig du vill flytta existerande system till molnet eller bygga nya applikationer från grunden, finns våra team för affärsanalys, QA-specialister och mjukvaruingenjörer här för att hjälpa.

HÄLSOAPPLIKATIONER

Våra utvecklare är erfarna inom framtagning av hälsoapplikationer som kan synkroniseras med spårningsverktyg som sensorer, bärbara enheter och andra verktyg som används för att övervaka patienthälsan på avstånd. Våra team har erfarenhet i att arbeta självständigt samtidigt som de arbetar digitalt tillsammans med fjärrteam, där kunden har full kontroll över arbete och leverans. Våra arbetsmodeller erbjuder förmågan att snabbt öka eller minska resurser vid fall av ökad arbetsbörda eller behov av specifika resurser inom ett givet tidsspann.

VÅRA FRAMGÅNGSBERÄTTELSER