Seavus:
Uppmuntrar kvinnor inom IT att utmärka sig

Rapport om jämställdhet mellan könen, mångfald och inkludering hos Seavus som dess starkaste företagsvärdering


Hos Seavus är vi engagerade i att förespråka mångfald och stödja karriärutveckling såväl som inkludering för kvinnor inom IT. Våra kvinnor stiger till ledarroller tack vare sin kunskap, sitt engagemang och sitt hårda arbete, och vi är stolta över dem och deras prestationer. Vi är även stolta över att presentera våra kvinnor och deras åsikter om jämställdhet mellan könen, mångfald och inkludering, såväl som deras ambitioner och framsteg.

Utforska våra jobbmöjligheter

Den mångfaldiga och inkluderande organisationsstrukturen är nyckeln till Seavus långvariga framgång. Med tydlig fokus på att tillhandahålla lika anställningsmöjligheter, könsmässig mångfald och balans mellan arbete och privatliv får anställda stöd för att konstant växa och utöka sin kunskap. Alla dessa faktorer bidrar till en positiv arbetsmiljö där anställda känner sig uppmärksammade och respekterade.

Vi har tusentals möjligheter hos Seavus. Vilken passar dig?