NY DAG, NYA MÖJLIGHETER!

Har du svårt att få tiden att räcka till? Behöver du en extra resurs i ditt projekt för att få allt att hinnas med enligt tidplanen? Ta hjälp av Seavus konsulter!

read more
KVÄLLSSEMINARIUM & AFTER WORK: GAMIFICATION

KVÄLLSSEMINARIUM & AFTER WORK: GAMIFICATION

Vad är Gamification (Spelifiering)? Hur kan man med hjälp av spelteori och spelelement motivera användare till nya beteenden? Hur kan man trigga användares nyfikenhet för att ta reda på mer om ens varumärke? Kom på vårt kvällsseminarium så får du veta mer! Torsdagen den 16 mars bjuder vi in till ett kvällsseminarium och en After Work där du kommer få lära dig vad Gamification är samt vilka användningsområden som finns.

read more
GDPR ERSÄTTER PUL I MAJ 2018

GDPR ERSÄTTER PUL I MAJ 2018

Har du rutiner för vilka förändringar du behöver göra gällande det nya regelverket? Från och med den 25 maj 2018 ersätter en ny dataskyddsförordning (GDPR) den gamla personuppgiftslagen (PUL). Det är en gemensam EU-lag med möjlighet till vissa anpassningar i olika länder. I stora drag innebär den utökat skydd för personuppgifter och större krav på organisationer som hanterar dessa.

read more

STORT GAP MELLAN MÖJLIGA TEKNOLOGIER OCH TILLÄMPADE TEKNOLOGIER!

Det finns numera teknologier som är så omvälvande att de på kort tid kan kullkasta ett marknadsdominerande företag. Dessa kallas för disruptiva teknologier. Alltså teknologier som rätt använda är möjliggörare att utveckla företag och myndigheter på sätt som inte var möjligt för bara något år sedan.

read more

Bilder Och Kategorier

Arkiv