Vad är så revolutionerande med 5G?

Vad är så revolutionerande med 5G?

Människan har varit känd för sin anpassningsbarhet och kontinuerliga strävan efter tekniska förbättringar så långt tillbaka vi kan minnas (alltså sedan vi uppfann hjulet). Ända sedan vi började leva i sociala samhällen har en av trenderna i vår ständigt föränderliga livsstil varit behovet av kommunikation och sammankoppling. Ur detta hänseende har digitala, mobila kommunikationssystem konstant utvecklats för att uppfylla människors behov (1G … 4G, 5G just nu och 6G under nästa decennium …)

read more
Telekomföretags mycket viktiga roll i att revolutionera kundupplevelsen

Telekomföretags mycket viktiga roll i att revolutionera kundupplevelsen

Anslut dig till oss för att höra om hur telekombranschen revolutionerar kundupplevelsen och hur den påverkar andra branscher

read more

Bilder Och Kategorier

Arkiv