BANKER MÅSTE SAMARBETA MED YOUTUBERS

BANKER MÅSTE SAMARBETA MED YOUTUBERS

Dimitris Panagio är vd för IT-konsultbolaget Seavus Stockholmskontor. Bolaget har 700 medarbetare på drygt femton kontor runt om i världen. Realtid.se fick en intervju med Dimitris Panagio. Han menar att bankerna måste vara på tårna för att möta de många utmaningar som digitaliseringen medför och för att inte riskera att bli omkörda av fintech-uppstickare. En allt för tillbakalutad hållning kan leda till att nykomlingarna vinner racet. Han tar ett sentida exempel från bokbranschen.

read more
DEN DIGITALA ARENANS LEDARSKAP

DEN DIGITALA ARENANS LEDARSKAP

Ulf Timerdahl och Malena Fredlund väcker tankar kring den digitala arenans ledarskap. Hur behöver ledarskapet förändras och anpassas till den snabba förändringstakten i samhället? Hur utvecklas ett digitalt driv i organisationer på den digitala spelplanen?

read more

SÅ ÖKAR DU DINA CHANSER ATT LYCKAS SOM STARTUP!

Du har kanske redan en lysande idé till en produkt eller tjänst, men hur lyckas du med att realisera den? Kommer någon att vilja betala för den och kommer den att bli lönsam? Läs vår konsult Leifs blogginlägg om hur du lyckas som startup!

read more
INTERACTIVE AUTOMATED TESTING – AN ALTERNATIVE APPROACH TO TESTING WITHIN LARGE AGILE PROJECTS

INTERACTIVE AUTOMATED TESTING – AN ALTERNATIVE APPROACH TO TESTING WITHIN LARGE AGILE PROJECTS

Read Seavus consultant Tibor Kladeks article on an alternative approach to testing – interactive automated testing. With the introduction of agile way of working across IT organizations and projects, software testing as part of the SDLC, is quite often being mentioned as part of the development within the sprint, but it is usually not precise how it needs to be addressed. Various teams have found various ways to include testing within agile sprints but what cannot be avoided, is the uttermost importance of automation testing as the cornerstone of securing quality in a high paced agile environment.

read more

VI KAN VÄL AVSKAFFA ACCEPTANSTESTERNA!?

Aida Taye, erfaren konsult inom testledning, skriver om sina erfarenheter kring att många ifrågasätter ifall strukturerade acceptanstester verkligen behövs när man jobbar Agilt. Jag har arbetat med test och acceptanstestledning i ca åtta år nu, både i organisationer som anser sig jobba agilt och organisationer som arbetar mer traditionellt. Jag har varit testledare för enskilda, komplexa system samt testledare för End2End flöden i projekt där flera system i flödet bytts ut på samma gång. Framför allt så har jag suttit som acceptanstestledare på mottagarsidan, och det är nog just det som gör skillnaden i hur jag ser på acceptanstest.

read more
FRUKOSTMÖTE: DIGITALT LEDARSKAP

FRUKOSTMÖTE: DIGITALT LEDARSKAP

Vilket ledarskap krävs på den digitala arenan? Kan de agila förhållningssätten överföras till morgondagens linjeorganisationer och vilka ledare krävs då? Vad kommer hända med att leda processer och administration i relation till utvecklingen av digitala verksamheter?

read more
CONTINUOUS INTEGRATION, MAKING THE IMPOSSIBLE POSSIBLE

CONTINUOUS INTEGRATION, MAKING THE IMPOSSIBLE POSSIBLE

Our Consultant Leif, a senior Project Manager at Seavus Stockholm, has written about his thoughts on Continuous integration and how he and his team made the impossible possible.

read more

Bilder Och Kategorier

Arkiv