image

Svårigheten med att underhålla och migrera telekomföretags legacy-system

Dejan Talevski, senior projektledare på Seavus telekomdivision, förklarar vilka typer av risker som telekomföretag ställs inför på grund av föråldrad teknik, varför de kan vara ett hinder för den digitala omvandlingsprocessen och vilka de huvudsakliga fördelarna med att migrera telekomföretags legacy-system är.

Om du är intresserad av att höra mer om detta ämne kan du ansluta dig till oss den 26 oktober klockan 11.00 vid vårt fjärr-event: "Att underhålla telekomföretags legacy-system under den digitala omvandlingsprocessen".

Vilket typer av risker ställs telekomföretag inför på grund av hårdvara och mjukvara som inte stöds?

Att ha hårdvara och mjukvara som inte stöds i IT-applikationslandskapet är nuförtiden kopplat till riskhantering snarare än traditionellt IT-underhåll. Att ha ett legacy-system på föråldrad hårdvara är huvudsakligen en risk för leveranskedjan. Reservdelar och serverunderhåll blir allt mer begränsat, vilket leder till att telekomföretag vänder sig till okonventionell reservdelshantering, såsom renoverade och använda delar vars glansdagar sedan länge är förbi, och som kan fallera när som helst. Att köra en legacy-applikation utgör dessutom stora säkerhetsrisker, eftersom teknikerna och operativsystemen de baseras på redan är välkända och enkelt kan exploateras för skadliga attacker.

När vi pratar om telekomföretags legacy-system så ser vi dem som en vital del av infrastrukturen. Så kan du förklara varför det är så komplicerat att underhålla och migrera dem?

Legacy-system har en betydande teknologisk skuld. De är utvecklande system, vilket innebär att telekomföretag har känt sig manade att kontinuerligt investera i och uppgradera dem. De flesta legacy-system tjänar dessutom telekomföretagen och kunderna genom att möjliggöra tjänster och drift, och genererar intäkter åt operatören.

Kort sagt kan man inte bara besluta sig för att ersätta dessa system över en natt, för de tjänar fortfarande uppdragskritiska företagsprocesser och utgör en betydande investering i pengar och färdighet under flera års tid.

Underhåll och migrering av legacy-system är en komplex process som faktiskt tar flera år, involverar massor av teknikanalys och extraktion av företagslogik, och involverar aktivt alla intressenter, från seniora chefer till slutanvändare.

Är telekomföretags legacy-system vägspärrar för den digitala omvandlingsprocessen?

Flera marknadsefterforskningar har pekat ut stelheten hos legacy-system som det största hindret under den digitala omvandlingsprocessen.

Legacy-system är vanligtvis monolitiska, transaktionsbaserade system med data fast i sina egna datasilos, och de "faller inte riktigt på plats" när det kommer till integrering med nya digitala system. Det innebär tyvärr att telekomföretag som förlitar sig på sådana system inte fullt ut kan nyttja nya trender, som dataanalys, realtidstransaktioner, digitala kanaler etc. Kort sagt stödjer legacy-system inte de affärsprocesser och den rätta användarupplevelse som moderna tekniker, som 5G och optiskt internet, möjliggör för oss.

Ett annat stort hinder är den mänsklig faktorn. Legacy-system byggdes och underhölls av personer som nu har gått vidare från praktiska, tekniska uppgifter, så kompetensen för hur man driver och migrerar dem är rätt begränsad.

Vilka alternativ har organisationer när det kommer till underhåll av legacy-system under implementeringen av nyare digitala B/OSS-system?

Digitala omvandlingsprojekt är naturligt komplicerade projekt med flera nivåer, som spänner över flera års tid. Ur ett driftmässigt perspektiv innebär det att de tar tid, under vilken varje telekomföretag måste fatta beslut om hur det ska klara sig tills nya digitala B/OSS-system är redo och migrerade.

Allt beror på statusen för det digitala omvandlingsprojektet och mängden tid och ansträngning telekomföretaget vill investera under detta övergångsprojekt. Vi får heller inte glömma att vissa beslut faktiskt kan påverkas av externa faktorer, som säkerhetsfrågor, brist på support etc.

Lyckligtvis har industrin många alternativ som telekomföretag kan basera sina beslut på. De inkluderar allt från re-hosting av legacy-systemen eller att helt enkelt isolera dem, till fullskalig refaktorering av systemet. Telekomföretag väljer vanligtvis enklare lösningar som involverar minimala ändringar i koden och tekniken, vilket givetvis är det mest logiska.

Vilka är de huvudsakliga fördelarna med att migrera telekomföretags legacy-system?

Pandemin har tydligt visat att framtiden måste vara digital. Med lockdowns och restriktioner överallt har användare krävt digitala kanaler och snabb respons från sina tjänsteleverantörer. Telekomföretag måste bli digitala spelare och kunna bygga en omfattande digital portfölj av tjänster.

Under de kommande par åren kommer vi se ännu högre efterfrågan på nya tjänster och alternativ som möjliggörs av växande tekniker, och telekomföretag måste kunna hålla jämna steg och utvecklas på ett lämpligt sätt, samtidigt som de lyckas integrera alla aspekter av digital omvandling.

Att minimera beroendet av legacy-system lättar på en tung börda för telekomdriften och kommer även låta dem ta "kvantklivet" som den nya affärsverkligheten för telekomföretag kräver. Telekomföretag kommer kunna bygga ett responsivt, motståndskraftigt och öppet ekosystem av tjänster. Det leder i sin tur till att de kan skapa nya digitala tjänster och bygga förmågor som effektivt låter dem engagera digitala kunder. De kommer kunna dra nytta av ofantliga mängder data som samlas in varje dag för att förbättra tjänstekvaliteten och producera nya värdefulla tjänster.

I slutänden kommer fördelarna från minskade kostnader att uppskattas väldigt mycket av många chefer i ledningen.