image

AI-ASSISTENTER I VÅRT YRKESLIV

Öppna upp era hjärtan! Vi ska inte vara rädda för att ta in AI-assistenter i vårt yrkesliv. Hur många har inte deltagit på möten och känt att de inte har kunnat hänga med fullt ut på mötet pga. tappat fokus? Om man ändå kunde få hjälp med det och istället kunna fokusera fullt ut på mötet? Är du exempelvis ansvarig för att föra anteckningar på ett möte, då går en stor del av ens fokus på att anteckna och inte till att delta konstruktivt och produktivt.

Hjärnan kan bara fokusera på en stor uppgift åt gången. Vid distribuerade möten (dvs. möten där mötesdeltagarna inte sitter i samma rum) är det en ännu större utmaning att föra anteckningar men samtidigt ännu viktigare för deltagarna att få bra anteckningar från mötet. Många upplever stress i samband med att de ska föra anteckningar på ett möte vilket i sin tur leder till ännu mer tappat fokus från det mötet egentligen handlar om.

Den tekniska utvecklingen inom AI pågår med en revolutionerande takt. AI inom röstigenkänning är en stor del av den tekniska utvecklingen inom AI. Tekniken har nått en nivå där det är tekniskt möjligt att ta fram AI-assistenter som hjälper till och underlättar vid t.ex. möten. AI-assistenten känner igen vilken person det är som talar, omvandlar tal till skrift och kategoriserar anteckningarna per person. Deltagarna kan få tillgång till anteckningarna samtidigt, anteckningarna kan distribueras på valfritt sätt (mejl, chattprogram m.m.). Det underlättar även utifrån andra aspekter då det blir text och därmed sökbart.

I takt med att tillämpad AI blir mer och mer tillgängligt kommer vi att i ökande takt se en förskjutning i våra uppgifter från monotona tråkiga uppgifter till mycket mer kreativa och värdeskapande uppgifter.

Med andra ord, AI-assistenterna kommer att göra de tråkiga bitarna, serva oss med underlag, föra anteckningar, påminna oss om saker osv. Vi kommer att kunna fokusera fullt ut på mötets ämne och bidra med betydligt mer kreativitet och värde. Då mötena blir effektivare kan det kortas ner betydligt. Standardtiden för möten med hjälp av AI-assistenter kan med fördel sänkas till 30 minuter. AI-assistenten möjliggör ett betydligt mer effektivt mötesdeltagande för deltagare på distans samt för personer med funktionshinder t.ex. nedsatt hörsel ett nytt sätt att delta på möten.

Tiden är mogen för att vi öppnar upp oss, att släppa in AI-assistenter i våra liv och låta AI-assistenterna göra de tråkiga momenten på ett korrekt sätt så att vi kan fokusera på det som är kreativt och värdeskapande!

Seminarium

Kom och lyssna på vårt kvällsseminarium 12 september kring “Morgondagens AI-assistent nu“!
Anmäl dig här! 

Frukostmöte: Automate and scale your IT operations with machine learning – 12 oktober. 

Anmäl dig här!

Blogginlägg skrivet av: Dimitris Panagio, © Seavus Stockholm AB