image

AI kan lösa branschens stora framtidsfrågor

I en intervju med branschtidningen Byggindustrin ser vår division manager Magnus Andersson framför sig “att byggbranschen inom en nära framtid kan använda AI för bland annat logistikplanering, riskbedömning och design.

När det gäller logistikplanering och riskbedömning finns det erfarenhet från andra branscher att luta sig mot. För design – det vill säga det arbete som arkitekter och konstruktörer utför – så finns inte lika mycket att hämta i andra branscher, men han påpekar att det finns en stor potential vad gäller miljövinster och kostnadseffektivitet.”

Du kan läsa hela artikeln här: https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ai-kan-losa-branschens-stora-framtidsfragor-28350