image

Atlasian Cloud-workshop: Hur man förbereder en framgångsrik molnmigration

Under workshopen kommer vi visa er hur man identifierar och tacklar utmaningar samt problem innan, under och efter en Atlassian Cloud-migration.

Migration till molnet kan vara en utmanande och lång process, men det måste inte vara stressigt om man förbereder på rätt sätt. Under workshopen kommer vi visa er Seavus tillvägagångssätt för Atlassian Cloud-migration samt hur vår erfarenhet hjälper oss att identifiera och tackla de vanligaste utmaningarna och problemen innan, under och efter migrationen.

Nyckeln är att planera, och med en bra runbook kan processen göras väldigt smidig samt kostnads- och tidseffektiv.

Under denna workshop kommer vi prata om:

  • Vanliga utmaningar vid Atlassian Cloud-migration
  • Nyckelpunkter man måste adressera
  • Hur man skapar och använder en migrations-runbook
  • Tips & trick för enkel molnmigration

Torsdag, 13 maj 2021, 11:00 AM-12:00 PM.

Anmäl dig här

Huvudtalare:

Vlatko Bojkovski, senior teknisk supportspecialist, Seavus

10 år inom IT och support

7 år i Atlassians ekosystem

Certifierad i Jira Administration och Jira Service Desk Administration

Har arbetat med kunder från telekom, energileverantörer, IT, mat- och dryckesindustrin

Nadica Gaber, senior teknisk supportspecialist, Seavus

8 år inom IT, support och DevOps

7 år i Atlassians ekosystem

Certifierad i Atlassian Jira Administration och Jira Project Administration

Har arbetat med kunder från telekom, energileverantörer, IT, mat- och dryckesindustrin