image

Bibehålla telekomoperatörers legacy-system under den digitala omvandlingsprocessen

I takt med att fler och fler telekomoperatörer genomgår strategiska projekt för digital omvandling, blir deras behov av att fortsätta med den dagliga driften allt mer krävande.

Men eftersom dessa komplexa projekt kräver tid, ställs telekomföretag inför utmaningar med koppling till att de legacy-applikationer de har i drift utgör faktiska risker för deras IT-arkitektur, såsom sårbarheter i säkerheten, brist på support, låg skalbarhet etc. Några av de affärsmässiga anledningarna till att telekomföretag måste migrera sina legacy-nätverk inkluderar: kostnadsminskning, förbättring av tjänstekvaliteten och kundupplevelsen, minskning av fotavtrycket, minskad strömförbrukning och tekniska framsteg.

Under detta event kommer du att förstå de huvudsakliga utmaningarna med att köra legacy-applikationer nuförtiden och få en översikt av de olika alternativen för hur man migrerar legacy-applikationer.

Dessa tillvägagångssätt säkerställer ostörd och kontinuerlig drift av sådana system på medellång sikt, vilket säkerställer att kundernas tjänster och upplevelse inte störs under tiden den digitala omvandlingsprocessen pågår.

Vi ska prata om:

  • hur man övervinner telekomoperatörers utmaningar med att driva legacy-applikationer;
  • hur man framgångsrikt migrerar legacy-applikationer till en ny, toppmodern infrastruktur och
  • hur man bibehåller kundupplevelsen utan störningar under den digitala omvandlingsprocessen.

Talare: Dejan Talevski – Senior projektledare på Seavus telekomdivision

Dejan är ett erfaret telekomproffs med över 17 års erfarenhet av arbete inom telekomindustrin, både inom nätverks- och IT-domänerna. I över tio år har han jobbat med Alcatel-Lucent, där han var involverad i olika projekt i sydöstra Europa och inom olika domäner, såsom överföringsnätverk (optik/mikrovågor), åtkomstnätverk, mobila nätverk, IP/MPLS-nätverk, system för nätverkshantering etc. Han har arbetat hos Seavus under de senaste sju åren och leder diversifierade team i flera projekt, där de jobbar med arkitekturdesign, utveckling och underhåll av IT-system för telekomoperatörer över hela världen.

Dejan har en master of science-examen i telekommunikation. Han har aktivt deltagit i flera telekomkonferenser och event i regionen, och har fått sitt forskningsarbete publicerat på konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Dejan är expert på telekomnätverk och arkitektur, systemarkitektur för telekom-IT, system för företags- och driftsupport, nätverkshantering.