image

DIGITALISERING SOM MÖJLIGGÖRARE!

Digitaliseringen innebär för många branscher en möjlighet att producera och hantera ett mycket större utbud. Nya varianter av produkter och tjänster ska utvecklas, säljas, servas och distribueras. Allting sker i ett betydligt högre tempo. Detta medför krav på en ökad komplexitet i företagens prisstruktur, organisation och leveransförmåga.

Företagens utmaningar

För att företagen ska kunna behålla sina marknadspositioner krävs det mycket mer resurser än tidigare för att kunna bygga nytt och anpassa befintliga lösningar till det nya. Alternativet är att via smartare tekniker bygga lösningar med ett större innehåll av automatisering, autonomi och artificiell intelligens. Ett smart system som kan kommunicera snabbt och tillförlitligt med omgivningen och automatiskt hantera förändringar och lära sig av sina erfarenheter. Är det en utopi? Svaret på den frågan är nej.

Inom området ICT, Information and communications technology, bär smarta system fram nya konstruktioner hos bland annat autonoma system och robotar. Fokus är på cyberfysiska system, integrerade system och system-av-system, där tillämpningarna framförallt finns inom automatisering, autonoma system och artificiell intelligensbaserade informationssystem.

Forskning och utveckling (FoU)

Många företag och organisationer har ännu inte börjat tänka i nya banor när det gäller att utveckla system. Man är kvar i invanda mönster och beteenden. Därför är det viktigt att företagen kontinuerligt jobbar med forskning och utveckling för att vidareutveckla sina arbetssätt, metoder och verktyg. Ontrax arbetar proaktivt med FoU inom digitalisering för att ständigt utvecklas och ligga i framkant.

Digitaliseringsresan fortsätter

Vi kan ge er råd på vägen som strategisk partner för att initiera och/eller fortsätta er digitaliseringsresa. Dessutom har vi många kompetenta projektledare, kravare och utvecklare som kan hjälpa er att projektera, utveckla och förvalta de nya smarta systemen.