DOKUMENTERING AV MÖTEN OCH KONFERENSER MED HJÄLP AV ARTIFICIELL INTELLIGENS, AI

Under våren har Seavus i Stockholm haft Milan Stojanovic hos oss för att göra sitt exjobb. Milan går utbildningen Högskoleingenjör för datateknik med inriktning programutveckling på KTH ICT i Kista. Milan har i sin uppsats undersökt frågeställningen Hur kan dokumenteringen av möten och konferenser förbättras med hjälp av nya tekniska lösningar?

Hur kom du i kontakt med Seavus?
Seavus hade lagt upp ett examensjobb på KTH:s portal för exjobb så jag hörde av mig till dem för att ställa lite frågor. Därefter fick jag komma på intervju och träffa två representanter från Seavus och vi kom tillsammans fram till vad jag skulle undersöka och skriva om.

Vad har ditt arbete gått ut på?
Målet med denna studie var att undersöka hur man, med hjälp av moderna tekniker och nya tillämpningar, kan implementera nya funktioner och bygga ett modernt konferenssystem, för att förbättra dokumenteringen av möten och konferenser. Tal till text i kombination med talarigenkänning är något som ännu inte har implementerats för ett sådant ändamål, och det kan underlätta dokumenteringen av möten och konferenser.

Vad är det som är unikt med detta?
Det är ingen som idag har kopplat ihop dessa. Tal till text och översättning samt talarigenkänning finns var för sig, men ingen har byggt något som innebär att medan du pratar så känner gränssnittet av vem som pratar och dokumenterar det.

Hur funkar det rent praktiskt?
Lite förenklat kan man säga att via mikrofoner skickas ljudet mot gränssnittet som gör översättningen. Dvs. den tar emot ljudfilerna, analyserar och skickar tillbaka texten med rätt namn på den som talat.

Reijo Silander, ansvarig för Forskning och utveckling på Seavus Stockholm, kan du berätta lite mer kring bakgrunden till examensarbetet?
Jag har sett många arbetsplatser där dokumentering av möten och konferenser är bristfälliga eller inte är effektiv. Oftast utförs dokumentationen av en person som sitter vid en dator och antecknar det som har sagts under mötet. Det kan medföra att det som skrivs ner inte stämmer med det som har sagts eller att det uppfattades felaktigt av personen som antecknar. Den mänskliga faktorn är ganska stor. Det vi ville uppnå med detta arbete som Milan har utfört var att få fram förslag på nya tekniker inom artificiell intelligens som minskar eller eliminerar den mänskliga faktorn och därmed förbättrar och effektiviserar dokumenteringen av möten och konferenser.

Om Milan:
Född: 1991, fyller 26 i år.
Vad har du för tankar inför framtiden?
Jag vill gärna jobba med AI i någon form. Det jag önskar av en framtida arbetsgivare är ett företag som arbetar med regelbunden kompetensutveckling, både personligt och professionellt. Exempelvis på Seavus finns R&D som jag tycker var väldigt intressant för då för man möjlighet att jobba med senaste teknikerna, omvärldsbevaka sig och vara med och bidra i teknikens framkant.
Fritidsintressen: Bilar, att träna på gymmet, läsa på om ny teknik.
Bra egenskaper: Jag är analytisk, organiserad och har god planeringsförmåga.
Övrigt: Under studietiden (sedan 2012) har jag jobbat på ett Härbärge i midsommarkransen via Frälsningsarmén.