image

FÖRLÄNGNING AV UPPDRAG

Vår konsult Takis har fått en förlängning på sitt uppdrag hos en svensk myndighet.

Han jobbar som Lösnings- och BI-arkitekt i ett projekt som innefattar ansvar att designa (modellera) och implementera lösningar i myndighetens centrala datalager. Han ska även leverera expertkunskap kring produkten Oracle Text. Uppdraget löper till 2017-12-31.

Grattis till förlängningen Takis!