image

Fem risker att se upp för vid införande av AI i verksamheten

Införande av AI lösningar är ett hett område. Det har tagits flera initiativ till planering och uppstart av AI projekt. Dock kan viss osäkerhet uppstå kring hur man ska gå tillväga, vad man ska tänka på och vad man bör undvika för att få ett så bra resultat som möjligt.  

Nedan presenterar Dimitris Panagio fem risker att undvika vid införande av AI:

1)  Asfaltera inte befintliga kostigar

Höj blicken och ta mer holistiska grepp. Nu finns chansen att effektivisera rejält. Befintliga rutiner och processer kan ha inbyggda ineffektiviteter pga flera olika skäl tex historiska och tekniska. Se till att ta chansen att få ut full potential, cementera inte fast ineffektiviteterna för ytterligare flera år framåt. Förenkla krångligheter, ta bort ärvda feltänk som inte ska gå ytterligare i arv.

 

2)  Planera hantering av förändringar i tid (Change Management)

För att hämta hem den fulla effekten och potentialen behöver personalen veta vad som förväntas av dem och vad den nya nivån på förväntningar är. Personalen kan med fördel involveras i tankearbetet kring hur och vad det nya är. Personalen kan bidra med väldigt mycket mer verksamhets- och affärsnytta om man får jobba på en högre nivå. Inte spendera merparten av tiden för att skapa förutsättningar för arbetet utan faktiskt utföra arbetet.

 

3)  Sikta inte för lågt

Potentialen är stor för en rejäl effektivitetshemtagning. Risk finns dock att man går miste om stora delar för att siktet är för lågt inställt. Det går att dra paralleller med idrottare som får mentorstöd för att skapa mentala bilder och förbereda sig för nästa steg efter att målet är uppnått. Hur kan jag/vi ta ytterligare viktiga steg och förbättra oss ännu mer efter att de första målen är uppnådda?   

 

4)  Motstånd hos befintliga leverantörer

Befintliga leverantörer kan sprida grus i maskineriet. Fast styrning från beställarhåll är ett måste. Tydlig plan för förflyttningen krävs, det kan innebära att befintliga leverantörer förlorar inflytande och andelar. Beställaren ska styra mot målet, leverantörer ska rätta in sig i ledet.

 

 5)  Låt effektivitetsvinsten tala och följ det

Det går inte att komma ifrån att hårda siffror talar sitt eget språk. Case där ROI är tydligt beskrivet och nåbara inom rimliga horisonter är bra case att börja med. ”Alla ska med på banan samtidigt” inställning kan skapa problem i att faktiskt komma igång. Hitta riktiga case och låt det drivas lokalt med stöd från centrala funktioner. Det blir bra referenscase och det skapar ringar på vattnet effekter.

 

Ovan har jag presenterat fem riskområden att ta hänsyn till och hantera vid planering, uppstart och införande av AI lösningar. Min erfarenhet är att genom bra planering och hantering av riskerna ökas möjligheterna till lyckade satsningar.

 

Vill du diskutera detta vidare eller har frågor hör av dig till mig!

Dimitris Panagio

VD Seavus Stockholm AB

Tel: 073-380 00 43