image

Trenderna som formar bank- och finanssektorns framtid

EU:s nya dataskyddsförordning GDPR har gjort compliance till ett prioriterat område för företagen och alla industrier genomgår nu stora förändringar, inte minst bank- och finanssektorn. Marija Nikova, Division Manager för bank- och finansdivisionen på Seavus, berättar om var hon ser de största förändringarna för den här sektorn. Det handlar om grunderna för GDPR, digitalisering, krocken mellan GDPR och PSD2 samt moderna digitala produkter som revolutionerar kundrelationerna.

Till att börja med, vad är grunderna för GDPR?

– GDPR är ett nytt regelverk för hur företag får samla in, lagra, överföra och behandla EU-medborgares persondata. De nya reglerna innebär att alla företag bör införa nya metoder för att hantera sina slutkunders känsliga och personliga data, men också att de bör ändra sina interna system och processer, sin övergripande datasäkerhet och börja överföra data till tredje part på ett säkert sätt. Detta kommer förändra hur bankerna interagerar med sina kunder på ett grundläggande sätt men det kommer även att skapa en mer meningsfull, lojal och långsiktig kundrelation.

Vad innebär det här för bankerna?

– Bankerna påverkas av GDPR eftersom de, precis som alla andra företag, samlar in och behandlar enorma mängder personlig och känslig data – från miljontals slutkunder. Tidigare har bankerna ägt slutkundens data men nu har spelreglerna förändrats: slutkunden får nu full kontroll över sin egen data och de är de som ger medgivande för att datan ska kunna användas. På grund av detta måste bankerna inför system för att hantera medgivanden och lägga extra stort fokus på att hantera kundernas rättighet att få sin data permanent raderad.

Och hur långt kommer digitaliseringen gå inom banksektorn?

– Det finns alltid nya regelverk och andra nyheter inom banksektorn - nya koncept och digitala produkter når marknaden över en natt. Det nya EU-regelverket PSD2 och ”open banking” öppnar exempelvis upp en ny dörr för tredjepartsleverantörer av konto- och betaltjänster att få tillgång direkt till kundernas data och skapa olika digitala produkter och tjänster.

Det som gör saker mer komplicerade är att PSD2-regelverket kommer samtidigt som GDPR och att bankerna måste implementera båda två. Det finns en punkt där GDPR och PSD2 kolliderar; GDPR kräver stärkt säkerhet och begränsad tillgång till individers persondata, samtidigt kräver PSD2 att bankerna öppnar upp sina API:er och delar slutkundernas data med tredjepartsleverantörer – dock med slutkundens medgivande.  

Är GDPR och PSD2 två sidor av samma mynt? Går det skapa en kompromiss mellan de två?

Man måste få till en kompromiss, men det kräver att man är extra uppmärksam på hur båda regelverken ska implementeras inom samma ekosystem. Samtidigt som PSD2 främjar ett mer öppet delande av data så stramar GDPR åt reglerna kring databehandling och integritet.

I slutändan handlar båda regelverken om att ge kunderna kontroll över sin egen data men det finns fortfarande kryphål som måste tas i beaktande eftersom de kan skapa problem i framtiden. När vi tillexempel ger vår data till en tredjepartsleverantör vet vi inte om de uppfyller GDPR och vi vet inte vart datan lagras – det kan vara i ett land utanför EU.

Vad kan Seavus erbjuda för lösningar för de här nya regelverken?

I den här eran av digitalisering erbjuder vi en PSD2-platform för banker. De goda nyheterna är att den dessutom uppfyller kraven för GDPR! Vi har även en PSD2 API Gateway för tredjepartsleverantörer som kan få tillgång till bankernas API:er. De frågar först om medgivande från kunden och kan sedan samla in deras konto- och betaldata på ett sätt som följer GDPR. Vi har dessutom implementerat en Smart Mobile Wallet ovanpå vår PSD2-plattform. Den kan fungera som en finansiell rådgivare och kan sköta betalningar, transaktioner och ge råd angående användarens betalvanor.

Vi är särskilt stolta över vår Smart AI ChatBot som kan fungera som en elektronisk rådgivare för banker och andra industrier. Tidigare har chatbotar främst designats för att i konversationer kunna svara på en uppsättning frågor som definierats i förhand. Seavus Smart ChatBot är mer ”mogen” än andra chatbotar eftersom den är byggd utifrån Artificiell Intelligens, Machine Learning och Natural Language Processing. Vår chatbot kan därmed identifiera en användares avsikt utan att frågan behöver ställas på ett exakt sätt som definierats på förhand. Den lär sig från varje fråga och blir mer och mer ”mogen” med varje konversation. Den är dessutom en multitjänst-lösning som kan initiera betalningar, genomföra transaktioner, växla valutor och användas för analys. Förutom banker kan den även användas av företag inom försäkring, telekom, sjukvård och av resebyråer, fastighetsmäklare, restauranger och e-handlare. Den är även integrerad med web-kanaler, Facebook och Skype och tar kundrelationerna till en helt ny nivå!