image

Hur används AI som utvecklingsstöd och finns det kopplingar mellan innovation och AI?

Stefanos och Thomas har under våren genomfört delar av deras examensjobb hos oss på Seavus i Stockholm. De har fördjupat sig inom Artificiell intelligens och innovation. Examensarbetet är en del av en forskningsstudie som KTH driver. Seavus har medverkat som samarbetspartner kring AI-delarna. Här får ni lära känna dem lite bättre.

 

Vilken utbildning går ni?

Vi båda läser Civilingenjör inom maskinteknik med inriktning innovationsledning och produktutveckling.

 

Hur kom ni i kontakt med oss på Seavus?

Vi blev introducerade till detta examensjobb genom kursansvarig för examensarbeten inom vår master och blev genast intresserade av att delta i studien.

 

Kan ni kort beskriva vad ni undersökt i ert examensarbete?

Studien har gått ut på att genomföra en kvantitativ studie bland olika organisationer för att ta reda på hur företag använder AI som utvecklingsstöd samt finna möjliga kopplingar mellan organisationers innovationsförmåga och deras framsteg inom AI.

 

Vad var den främsta utmaningen?

AI och Innovation är två väldigt tunga områden. Att avgränsa sig till enbart ett par frågor för respektive område var svårt då det finns många intressanta frågor som skulle kunna inkluderas i enkätundersökningen.

 

Hur ser ni på framtiden?

Stefanos: Jag är väldigt intresserad av nya tekniker och skulle vilja jobba med implementering av dessa inom produktutveckling. Dessutom vill jag hamna i en arbetsplats som erbjuder möjligheter inom utveckling av tekniska och professionella färdigheter.

 

Thomas: Jag vet inte exakt vad jag vill göra i framtiden men så länge det är utmanande och jag känner att jag utvecklas kommer jag nog trivas. Jag började studera direkt efter gymnasiet och nu när jag blir klar vill jag passa på att åka iväg på en längre resa innan resten av livet börjar.

 

Reijo Silander, ansvarig för Forskning och utveckling på Seavus Stockholm, kan du berätta lite mer kring bakgrunden till examensarbetet?

 

I vårt arbete att knyta forskning till vår utveckling av AI lösningar har vi upprättat ett samarbete med bland annat KTH för att ta del av det senaste inom forskning samt bidra till våra erfarenheter från tillämpningar. Detta för att samarbete och dialog är en viktig hörnsten i utvecklingen av disruptiva teknologier. Vi blev tillfrågade om vi kunde medverka som samarbetspartner till examensarbetet och bidra med våra erfarenheter från AI-området.

 

Namn: Thomas Wennhall

Född år: 1994

Fritidsintressen: Musik, träning och att umgås med familj och vänner.

Övrigt intressant att veta: Har tillsammans med några vänner en startup som vi kallar Lokatt där vi utvecklar världens miljövänligaste hjälm.

 

Namn: Stefanos Aktas

Född år: 1993

Fritidsintressen: Umgänge med familj och vänner, träning, kolla på fotboll och självutveckling.

Övrigt intressant att veta: Är allmänt en väldigt nyfiken person som gillar att anta utmaningar.

 

Är du intresserad av att göra examensarbete hos Seavus, hör av dig till

Reijo Silander, ansvarig för R&D Seavus Stockholm, reijo.silander@seavus.com eller på telefon: 0733-72 83 08.

 

 

Länkar:

Pressmeddelande: KTH och Seavus i samarbete