image

Joakim Carlsson: Det nya digitala livet är här för att stanna

I dag pågår det en smärre revolution inom många företag och organisationer. Från att tidigare ha haft egna IT-avdelningar inser allt fler fördelarna med att outsourca hela eller delar av sin IT-verksamhet. Både effektivitetsmässigt och säkerhetsmässigt. Men också för att det går att sänka kostnaderna.

Den pågående Coronaepidemin har tvingat organisationer, företag och människor att snabbt anpassa sig till en ny verklighet. Allt fler av oss jobbar hemifrån, och kommer att fortsätta göra så även i framtiden.

Det i sin tur minskar bland annat behovet av stora kontor, fysiska möten och resor när det mesta kan skötas digitalt. Samtidigt ökar det behovet av att anpassa och utveckla verksamheter till det nya och allt mer sofistikerade digitala landskap som växer fram, både när det gäller funktionalitet och effektivitet, samt, inte minst, tillförlitlighet och säkerhet.

– Parallellt med detta pågår också en annan utveckling som för alltid kommer att rita om kartan. Allt fler företag och organisationer ser fördelarna med, och väljer därför, att outsourca sin IT-verksamhet till tredje part, säger Joakim Carlsson, försäljningschef för norra Europa på snabbväxande IT-företaget Seavus med huvudkontor i Lund.

Utvecklingen har pågått under längre tid, men har definitivt tagit rejäl fart som en direkt följd av Corona-pandemin, när många företag också tvingats införa stora sparbeting samtidigt som sätten att arbeta är inne i en period av snabba förändringar.

- Just kostnadsfördelen är en viktig anledning till att allt fler väljer outsourcing. Det finns betydande summor att spara, fortsätter Joakim Carlsson.

– Men minst lika viktigt, om inte viktigare, är att man på detta sätt kan fokusera på den egna kärnverksamhet samtidigt som man använder sin IT-partner för att utveckla och skräddarsy system som svarar mot företagets speciella behov av IT-lösningar. Det vi sett så här långt är bara början på en utveckling, och det är min bestämda uppfattning att efterfrågan på dessa tjänster bara kommer att växa framöver. Vi ser det också på att vi mer eller mindre dagligen får förfrågningar från företag och andra om vi kan hjälpa till.

Seavus var tidigt ute och har ända sedan starten 1999 fungerat som tredje part inom IT-sektorn. Affärsidé är lika enkel som genial.

Tidigt insåg företagets grundare, Igor Lestar med rötter i Makedonien, att det fanns ett stort kunskapskapital inom IT-sektorn i många av länderna i Östeuropa, som inte gjorde annat än väntade på att få omsätta teori i praktisk verksamhet.

– Förutom hög kunskapsnivå i många av dessa länder är kostnadsläget fördelaktigt, vilket gör det möjligt för oss att kunna erbjuda avancerade IT-lösningar till mycket konkurrenskraftigt pris, utan att behöva tumma en millimeter på kvaliteten. Många har också lång och gedigen erfarenhet av komplexa projekt, konstaterar Joakim Carlsson.

– Andra fördelar är att alla är bra på engelska och förstår de högt ställda krav som våra kunder har. Att utvecklarna dessutom finns nära och inom samma tidszon underlättar också, till skillnad från om de fanns i Indien eller Kina.

Från starten har Seavus växt till att i dag omfatta verksamhet i närmare tiotalet länder, främst i Europa men också i USA, där man ser ett snabbt växande intresse och en stor tillväxtpotential.

– I dag är vi 900 som arbetar inom Seavus, men bara i höst räknar vi med att vi kommer att behöva anställa ytterligare 200 nya IT-medarbetare. Efterfrågan på våra tjänster är enorm, berättar Joakim Carlsson. Våra uppdragsgivare finns inom allt från industrin, banking och telekom till samhällsservice, som exempelvis sjukvård. Med utgångspunkt från varje uppdragsgivares behov sätter vi samman en arbetsgrupp som kan varier från några enskilda konsulter till en större grupp på 20–30 personer, beroende på uppdragets storlek, komplexitet och vilka tidsramar som gäller.

– Utifrån kundens behov genomför vi allt från avgränsade projekt till att vi tar över hela driften av företagens IT-system, utveckling av olika tjänster och system, mjukvara och säkerhetslösningar inklusive att vi testar och analyserar svagheter i systemet och täpper till dessa. Totalt har vi ett samarbete med 4 000 uppdragsgivare runt om i världen, allt från små, nystartade företag till globala koncerner. Givetvis hoppas vi att ännu fler ska upptäcka fördelarna med att outsourca sin IT-verksamhet, sammanfattar Joakim Carlsson.