image

KTH och Seavus i samarbete kring rapport om AI och innovation

Kungliga tekniska högskolan (KTH) samarbetar med Seavus för att genomföra en forskningsstudie kring AI och innovation. Syftet med studien är att få reda på vilket sätt AI används som utvecklingsstöd i en rad olika typer av organisationer. Målet med forskningsstudien är att ta fram ett praktiskt användbart verktyg som kan användas som ett stöd för organisationer som vill använda AI som ett stöd för sin utveckling.

‐ Det känns jättekul att KTH valt att samarbete med oss i denna forskningsstudie. Det är ett kvitto på vår kompetens inom Artificiell intelligens. Seavus har gedigen erfarenhet av att utveckla egna AI ‐lösningar såsom DoAI, säger Dimitris Panagio, VD på Seavus i Stockholm. 

Studien genomförs mellan Q1‐Q4 under 2018 och under Q2 sker datainsamling och intervjuer. 

Dimitris tillägger:
‐ Vi hoppas så många företag som möjligt ställer upp genom att besvara enkäten och även ställa upp på djupintervjuer. Det kan vara en konkurrensfördel för de företag som ställer upp
att de får svart på vitt hur de kommer igång med AI som en del i företagsutvecklingen.


Examensarbetet som också ligger inom ramen för detta ska färdigställas under Q2. Under Q3 påbörjas testandet av praktiska verktyg.

‐ Stort fokus ligger idag på teknikutvecklingen, men lika viktigt är att förstå hur företag kan arbeta och organisera sig så att AI bidrar till nya affärsvärden och nytta för verksamheten, säger Jenny Janhager Stier, Forskare, Integrerad produktutveckling på KTH.

Studien ska leda till en vetenskaplig rapport och beräknas vara klar under Q4 2018.

Är ditt företag intresserad av att ställa upp i studien skicka epost till:

aienkat@itm.kth.se

 

För mer information kontakta:

Jenny Janhager Stier
Forskare, Integrerad produktutveckling på KTH
Telefon: 070‐428 74 79
Epost: janhager@kth.se


Dimitris Panagio
VD Seavus Stockholm
Telefon: 073‐380 00 43
Epost: dimitris.panagio@seavus.com


 

Det går även bra att ställa frågor till:

Reijo Silander
Ansvarig för FOU på Seavus Stockholm
Telefon: 073‐372 83 08
Epost: reijo.silander@seavus.com