image

Låt oss prata om tillgångshantering och molnmigrering med Nadica Gaber och Nenad Micic

Nadica Gaber, senior ingenjör inom applikationsdrift, och Nenad Micic, teknisk supportspecialist hos Seavus, delar med sig av sin expertis inom tillgångshantering och molnmigrering med Atlassians verktyg.

Lär er av Seavus, en Atlassian Platinum Solutions Partner, om möjligheterna och utmaningarna med automatisering av molnmigrering och tillgångshantering, med exempel från verkliga livet, i intervjuerna nedan.

Anslut er till oss den 22 november i Stockholm och 24 november i Malmö. Om ni har andra utmaningar med koppling till Atlassians ekosystem får ni gärna ta upp dem i diskussionen. Våra experter vill gärna förstå era svårigheter och erbjuda lämpliga lösningar.

Vilka är några av de huvudsakliga anledningarna till att företag migrerar till molnet?

Nadica: Den huvudsakliga anledningen är givetvis de avvecklade Atlassian Server-licenserna. Men det finns kunder som migrerade till molnet även innan detta beslut. Det huvudsakliga motivet var bekvämligheten i att slippa hantera infrastruktur, uppgraderingar och underhåll. I molnet behöver företag bara ta hand om inställningarna på applikationsnivå.

Vilka är stegen för att planera ett molnmigreringsprojekt?

Nenad: Att tydligt besluta vad som måste migreras till molnet är det första och viktigaste steget att ta. Efter att det har bestämts måste man undersöka projekten som är en del av det hela, så att man kan kolla upp detaljerna som inte migreras med verktyget och börja förbereda såväl som skriva ner allt som måste göras manuellt. Det inkluderar att kontrollera anpassning av arbetsflöde, inaktiva grupper, säkerhetskopiering av bilagor och avatarer såväl som kompatibilitet för tillägg och deras möjligheter i molnversionen. Sedan kan den första testmigreringen utföras i en separat testmiljö. Denna process upprepas tills man fått till det. För att förbereda sig ordentligt för produktionsmigrering måste man dokumentera allt i en arbetsbok, med tidsuppskattning för varje steg.

Tror du att det är möjligt att automatisera alla molnmigreringar? Hur skulle du i så fall lägga upp det?

Båda: Baserat på det nuvarande tillståndet hos tillägg för server och moln är det bara möjligt att automatisera tilläggsdata för vissa tillägg, och bara i viss utsträckning. När det kommer till datan för själva huvudapplikationen så har det redan automatiserats med migrationsassistenter – verktyg som Atlassian tillhandahåller till partner och kunder för att migrera applikationsdatan. Både Atlassian och leverantörer arbetar aktivt med att underlätta migreringen av tilläggsdata också, så jag tror att vi i framtiden kommer kunna automatiskt migrera tilläggsdatan också, åtminstone för merparten av dem.

Vilka är några vanliga problem som uppstår under molnmigrering?

Båda: Det viktigaste steget för molnmigrering är förberedelser. Att försöka snabba på migreringen utan att kontrollera alla juridiska krav i företaget, inte kommunicera med slutanvändarna om migreringen i god tid, inte ta hänsyn till att en del integrering finns på plats eller att inte ha en tydlig väg för användarmigrering, är därför de vanligaste sätten att orsaka problem under och efter migreringen.