LEDARSKAPET I PROJEKTLEDNING – VEM BRYR SIG?

IT-projekt har till sin karaktär vanligtvis en hög grad av komplexitet, från teknologier och information till processer och organisation. Dessa dimensioner i kombination med nya metoder och styrmodeller kryddar tillvaron för projektledare. Inte helt ovanligt är mänskliga utmaningar i någon av komplexitetsdimensionerna.

Att resurserna inte är tillräckliga eller rycks undan och att ändringshanteringen brister är välkända kritiska fallgropar för projekt. Det händer titt som tätt att man från början inte har tekniken och kompetensen helt under kontroll. Listan kan göras lång.

En tung del som gärna hamnar i skymundan av teknik, metod och kompetensfrågor är ledarskapet. Trots att det oomtvistat är en oerhört central del. Väldigt mycket kring projektledning handlar om mallar, tekniska hjälpmedel och styrning. Väldigt lite fokuserar på projektledarens verktygslåda ur ett ledarskapsperspektiv.

Agilt enda undantaget?

Agila upplägg kan vara undantaget som har tagit fasta på ledarskapets betydelse för framgång. Här inkluderas tekniker som i sig underlättar motivation, förståelse för individen och engagemang. Verktygslådan kopplat till ledarskap är många gånger klart mer utvecklad i det Agila tänket än vad gäller vattenfallsuppläggen. Agila synsätt ligger helt klart närmare modern förändringsledningssyn. Det är tyvärr ändå fortfarande väldigt vanligt att någon blir utsedd till projektledare utan att ha rätt förutsättningar vad gäller ledarskapet och ledarrollen.

Hur gör man för att säkerställa att det verkligen blir som det är tänkt?

Koll på ändringshanteringen, dokumentation kring projektarbetet, projektkontor, konsekvent metod, koll på kostnaden och nedlagd tid, sofistikerad riskhantering, tydlig projektorganisation med mera kan tyckas självklart för många. Vanligen ger det även positiva effekter och ordning och reda är tveklöst en viktig faktor för framgång. Men det är inte heller helt ovanligt att en övertro gällande ”koll på” även skapar oönskade effekter. Effekter som ökad administration eller mer fokus på att skydda ryggen än att skapa värde. Bristande ledarskap igen, i flera nivåer.

Ledarskapet är nyckeln!

När det blir problem utses syndabockar, oftast felaktigt, projekt läggs ned eller i malpåse helt i onödan. Ett fungerande ledarskap är en av nycklarna till att komma ur detta.

Att förtjäna ett ledarskap, är som alla vet inte samma sak som att bli tilldelad ett chefskap, gör man inte det, blir man i regel kortvarig i rollen. Det som många missar, såväl styrgrupper som beställare, är att förtjäna ett ledarskap även gäller tillfälliga ledare – projektledare. Ibland blir det problem och projektdeltagare mår dåligt, snacket i fikarummet accelererar, individer eller till och med organisationer motarbetar varandra med mera. Detta beror med mycket få undantag på bristande ledarskap. Vilket gäller både linjeaktiviteter och projekt.

Hur motiveras alla deltagare (inklusive projektledaren) att leverera rätt saker, i tid, med kvalitet och inom ramen för budget? Finns det respekt för vad som händer i gruppen, hur gruppens relationer utvecklas och vad som gör att det går så snabbt som möjligt? Spelet och positionerna, maktfrågor, konflikter, personliga agendor med mera. Där sitter mycket av ledarskapet och förmågan att hantera detta är utan tvekan avgörande för framgång i projekt. Rätt sällan bemannas ett projekt helt kliniskt rent från ledarskapsmässiga utmaningar, men visst det kan ju hända. Har det hänt dig?

Artikel skriven av vår managementkonsult Ulf.