image

Milan Sameš, VD för Aricoma Group: Vi vill spela i den högsta IT-ligan, vi är på väg mot aktiemarknaden

Aricoma Group köper flera företag varje år och är i skrivande stund det största IT-företaget i forna Tjeckoslovakien. I slutet av förra året blev Makedoniens största företag inom mjukvaruutveckling, Seavus, en del av Aricoma Group.
I den här intervjun berättar Milan Sames, VD för Aricoma, om sina affärsplaner såväl som framtida förvärv på hemmaplan i Tjeckien, men även i Europa: "Vi kommer förmodligen ha slutfört ett sådant förvärv vid slutet av året." "Förvärvet i Tjeckien bör kosta oss ytterligare hundratals miljoner(tjeckiska kronor)", sade Milan Sameš. Aricoma är idag en del av KKCG Group, som grundades och leds av den framgångsrika tjeckiske entreprenören Karel Komárek.

Ert dotterbolag Autocont har nyligen fått ett av de största nuvarande IT-kontrakten i Europa. För flera miljarder ska de leverera och driva datacenter för EU-inrättningar under de kommande fyra åren. Kommer antalet lika stora kontrakt öka?

- Vi har etablerat en filial av Autocont i Belgien, där vi bygger ett internationellt team. Hittills har det tio, men den siffran kommer att växa väldigt snabbt och vi vill gradvis börja använda denna filial för att expandera verksamheten i hela Västeuropa. Vi tror att det nya kontraktet är en tillräckligt stor signal för att de ska börja ta oss på allvar. Vi är definitivt redo för liknande kontrakt.

Kommer denna filial endast att fokusera på den offentliga sektorn?

- Så kan bli fallet i början, men vi kommer att fokusera på den privata sektorn i framtiden.

Hur många anställda vill du ha på filialen i Bryssel i den slutliga fasen?

- Vi tänker inte så mycket på den slutliga fasen just nu. Jag kan säga att vi väntar oss att tiotals arbetare ska delta i segmentet för leverans av IT-infrastruktur åt EU och andra internationella inrättningar i Belgien, och även i Tjeckien. Men trots det är det nödvändigt att titta på den västra expansionen från hela Aricomas synvinkel, som vi också vill utöka oorganiskt. Det kan innebära förvärv av företag med tiotals till hundratals anställda. Men det är en stor uppgift att hitta och förvärva sådana företag.

Autocont nådde redan för tre år sedan urvalslistan hos den europeiska kommittén för IT-anbud. Är det här ert första kontrakt?

- Först och främst är det viktigt att påpeka att vi, tillsammans med de fyra andra företagen, endast har fått rätten att försöka få detta kontraktpaket. Det innehåller anbud på runt 16 miljarder CZK totalt. Sedan dess har vi vunnit några mindre, men de var på några hundratals miljoner totalt.

På tal om de offentliga kontrakten, hur går det för Tjeckien? Nästan varje företag i sektorn klagar antingen på dem eller undviker att kommentera.

- Tjeckien har mycket riktigt bara suttit och väntat när det kommer till digital omvandling. Vi frös fast för runt tio år sedan. Sedan dess har vi knappt rört på oss. Länder som Litauen, Lettland och Estland har kört förbi oss på ett dramatiskt sätt. Aricomas ambition är att förändra det och göra Tjeckien till en uppvisning i statlig digitalisering, åtminstone i Centraleuropa.

Var ligger problemet?

- Jag är övertygad om att det inte spelar någon roll vem som styr landet. Det handlar inte om det. Det är en blandning av andra problem. Ur en kulturell synvinkel är till exempel problemet att folk i allmänhet uppfattar informationsteknologier och digitalisering som en "sidogrej". Det har ändrats hos företagen – tack vare konkurrens har digitalisering blivit en del av deras kommersiella erbjudanden och affärsstrategi. Med andra ord kan chefen inte längre separera verksamheten från digitalisering och ha två IT-proffs i hörnet av kontoret – det är som på stenåldern. Idag måste digitala teknologier vara en naturlig del av hela företagskulturen. Samma förändring i tänkandet bör ske för stater. Men det sker inte.

Vad borde staten förbättra?

- Ett steg i rätt riktning är till exempel lagen som antogs förra året angående rätten till digitala tjänster. Men det är fortfarande bara en förklaring. Det innebär att staten fortfarande har en lång väg att gå. Målet bör vara att låta invånaren få åtkomst till en digital tjänst varje gång vederbörande behöver. Ju fortare, desto bättre.

Det är nästan en regel att företagen som vinner inte lyckas med anbudet till 100 % och att deras digitala tjänster åtminstone upplever problem under lanseringen. Är det vanligt utomlands också?

- Det är nödvändigt att göra skillnad här. Det skulle vara bra om allt fungerade omedelbart, men om en komplett och komplex digital tjänst upplever vissa problem under de första timmarna skulle jag inte kalla det för en tragedi. Problem uppstår när servrar fortsätter att fallera på långsiktig basis eller när något brinner ner; när kvaliteten, kapaciteten och säkerheten underskattas. Det är fel och återigen relaterat till vår kultur. Vissa organiserar tillställningar där de visar upp webbutikerna de har byggt under en helg och att staten är inkapabel eftersom den inte kan göra samma sak, inte ens på ett halvår. I verkligheten verkar det som att sådana tillställningar inte leder, och aldrig kommer att leda, till högkvalitativa lösningar. När det kommer till stater måste den byggda infrastrukturen för information vara väl genomtänkt, tillräckligt robust och i huvudsak säker.

Autocont har redan fått flera större offentliga kontrakt och ert nyförvärvade företag Komix specialiserar sig även i dem. Hur viktig är den offentliga sektorn i jämförelse med den privata sektorn när det kommer till försäljning?

- För oss utgör den offentliga sektorn en minoritet av försäljningen, men det innebär inte att den är oviktig. Tvärtom. Den digitala omvandlingen av den offentliga sektorn i Tjeckien och Europa är helt vital och kommer säkerligen medföra fler möjligheter.

Du nämnda förvärvsplaner utomlands. Finns det något som väntar på att skrivas under redan?

- Vi kommer garanterat att förvärva. Men just nu kan jag inte berätta när och vad vi kommer att köpa först.

Kan du åtminstone beskriva er förvärvsstrategi?

- Vårt mål var att bli den bästa leverantören av IT-tjänster i forna Tjeckoslovakien. Vi har redan uppnått detta när det kommer till försäljning och vinst. Det är därför vi inte längre planerar större förvärv i denna sektor. Istället kommer vi att köpa medelstora och små företag med hundratals anställda, som passar in i vårt pussel för att erbjuda ett komplett utbud av tjänster. Det är till exempel områden som affärsinformation [analys av affärsdata – redaktörens anm.] eller CRM [system för kundrelationer – redaktörens anm.] och andra. Vi kommer förmodligen att slutföra ett sådant förvärv vid årets slut. Förvärvet i Tjeckien bör kosta oss ytterligare hundratals miljoner.

Och andra länder?

- Det finns vissa pågående förvärv där också, men det är svårt att säga när kontraktet kommer skrivas under. Jag tror att det sker senast i sommar. Men vår strategi utomlands skiljer sig från strategin som används på den inhemska marknaden. Det skulle vara naivt att tro att vi kommer att vara en ledare där en dag. Givetvis håller vi ögonen på tre sektorer där vi vill spela i den högsta ligan. Först är utveckling av mjukvaruenheter (CAD – custom application development), sedan cybersäkerhet och avslutningsvis molnlösningar för företag. Inom fem år vill vi nå en vinst på uppskattningsvis 100 miljoner euro, där majoriteten kommer från utlandet.

Kan du ge några exempel på vad som faller under termen "komplexa mjukvaruenheter", till exempel ur en vanlig anställds, kunds eller lednings perspektiv?

- När vi utför en stor mjukvaruutveckling samarbetar vi vanligtvis med större kommersiella aktörer, som banker, telekomföretag eller industriella företag. För banker kan vi till exempel erbjuda ett nyckelsystem med bankfunktioner. På samma sätt kan våra kunder använda vårt system när de betalar med kort eller skickar elektroniska förfrågningar till banken.

Hur mycket behöver ni lägga åt sidan för förvärv?

- Vi ser det inte på det sättet. Jag skulle nog säga att vårt tillvägagångssätt är mer opportunistiskt – ur ordets mest positiva bemärkelse – och att vi letar efter det som passar vår grupp bäst. Vi har inte bråttom med förvärven. Vi har tid.

Är det möjligt att säga hur mycket IT-företag kostar i proportion till driftkostnaden (EBITDA)?

- I regel är produktföretagen de dyraste i fältet. I snitt når deras pris höga multiplar (EBITDA), och ibland är de tio gånger högre eller till och med mer. IT-företag i tjänstesektorn, som vi är intresserade av, kostar vanligtvis mellan fem till åtta gånger EBITDA. Det kan givetvis inte ses som ett bestämt belopp – det kan ske fluktueringar både uppåt och nedåt.

Du har tidigare pratat om att ni är det största IT-holdingbolaget i forna Tjeckoslovakien. Vilka är större i Centraleuropa?

- Vi tänker inte på det sättet; vi bryr oss inte längre om det och vi analyserar heller inte våra konkurrenter. Det finns säkert någon sådan, men jag är inte säker på vilken. Det är troligen någon från Polen, som företaget Asseco. Men jag känner inte till de exakta siffrorna.

Hur presterade hela Aricoma förra året?

- Vi har förmodligen 8,5 miljarder [tjeckiska] kronor i försäljning för hela koncernen och uppskattningsvis 900 miljarder [tjeckiska] kronor i vinst (EBITDA). Om vi bortser från förvärv var den årliga organiska vinsttillväxten runt 10 %. Vi vill fortsätta i samma takt i år.

Du har nämnt att mjukvaruutveckling (CAD) och cybersäkerhet ska börja spela en allt större roll för er. I vilken utsträckning bidrog de till förra årets totala försäljning?

- CAD utgör runt 30 % när det kommer till försäljning och växer väldigt snabbt. Den grundpelare som är cybersäkerhet växer också, men trots det har den varit betydligt mindre lönsam, ca 500 miljoner [tjeckiska] kronor. Resten av omsättningen består av infrastruktur, såsom datacenter och molnlösningar, men även tjänster med den så kallade utvecklade infrastrukturen.

Vad påverkade förra årets resultat mest?

- I början av pandemin köpte många företag teknologier och tjänster som möjliggjorde för anställda att använda så kallad fjärrkommunikation. Denna trend gick snabbt över, vilket ledde till en ökning av erbjudanden för komplex, digital omvandling av företag, som började inse att det inte längre var möjligt att skjuta på detta steg.

Aricoma har idag 3 000 anställda. Vad är era planer inom detta område?

- Vi vill bibehålla en årlig tillväxt på några procent – alltid lite högre än marknaden. Vi skulle kunna rekrytera mer, men situationen på arbetsmarknaden möjliggör tyvärr inte det. Det finns ingenstans att rekrytera. Vi letar i hela Europa, huvudsakligen i öst, men situationen ser inte mycket bättre ut där. Vi har redan fler än 1 000 anställda utanför Tjeckien; det är mer än en tredjedel av vår personalstyrka.

Med hänsyn till den planerade expansionen utomlands förväntar jag mig att andelen utländska anställda kommer att öka. Stämmer det?

- Definitivt! Det räknar vi med.

Problemet med bristen på IT-personal har diskuterats i media under lång tid. Vad är den primära orsaken?

- Den orsakas delvis av den snabbt och kraftigt växande efterfrågan för dessa förmågor. En rad olika företag har löst denna brist genom att till exempel outsourca arbetare från länder som Indien och Kina. Detta tillvägagångssätt har dock sina begränsningar. De europeiska kunderna vill ha arbetare från samma tidszon och med samma kulturella bakgrund.

Ser du inget problem inom utbildning?

- Bara delvis. Jag tror starkt på att det är väldigt utmanande att reagera på en så här pass snabbt växande efterfrågan. Det är även nödvändigt att påpeka att tjecker är av högsta kvalitet i detta fält jämfört med andra länder.

Vad gör Aricoma för att attrahera anställda?

- Det viktigaste är att de anställda jobbar med projekt som är betydelsefulla för dem samt att det görs i ett stabilt och bra företag. Vi försöker erbjuda dem allt detta, men vi är inte alltför ivriga att introducera saker som en fyra dagar lång arbetsvecka. Lyckligtvis har vi arbete så det räcker och blir över.

Om vi tittar lite längre in i framtiden, vad kan ett 5G-nätverk göra för er verksamhet?

- Det kommer att snabba upp hela kommunikationen. Stora förändringar väntar på oss i bilindustrin, som kommer att börja digitalisera väldigt snart. Bilar kommer att få förmågan att kommunicera med varandra, och det kommer att kräva vissa mjukvarulösningar. Över lag kommer världen att bli mer sammankopplad, vilket är kopplat till en nödvändig, ständig tillväxt av vikten av cybersäkerhet.

Och kommer Aricoma sträva efter att få IT-kontrakt inom fältet 5G-nätverk?

- Det är lite för långt borta, men vi kommer troligen att sträva efter det i framtiden. Vi är även intresserade av automatiserad kontroll, men även där är det lite tidigt att säga något. Hur som helst ska jag tillåta mig själv att ge min personliga åsikt: om vi talar om fordon utan ratt så ligger autonom körning fortfarande några decennier bort. Jag har bilar i åtanke som kommer att köra helt på egen hand från Liberec till Brno via motorvägar som håller på att repareras eller distriktsvägar. Det har fortfarande juridiska, sociala och teknologiska begränsningar.

Du antydde tidigare att Aricoma på medellång sikt skulle kunna gå till auktion. Hur långt bort är det och hur troligt är det?

- Aricoma är ett långsiktigt projekt, och ett av de mest lönsamma scenarierna är att det inom fem år eller mer kommer sätta siktet på börsen. Vi kommer förmodligen att lista en del av våra aktier på någon respekterad auktion i väst, till exempel New York eller London. Men det är allt jag kan säga nu – det är inte verklighet än. Det är snarare en typ av vision.

Har ni tillräckligt med pengar än? Överväger ni inte att låta Aricoma emittera obligationer?

- Inte i dagsläget. Men om en offentlig teckning av aktier låg till handa är det mycket troligt att vi skulle emittera obligationer i förväg. Vi vill att samfundet av investerare ska bli ett med oss och bygga en tillit med det.

Milan Sameš, (53), VD för Aricoma

Milian Sames tog examen från Fakulteten för elektroteknik i Prag. Han påbörjade sin karriär i den digitala industrin genom att grunda Enrian Partners – ett företag som verkar inom fältet digital omvandling och innovation. Sedan 2018 leder han Autocont, och följande år började Samesh att leda Aricoma Group.

Läs den ursprungliga artikeln som publicerades på e15.cz här.