image

Nu har AI-proppen äntligen gått ur!

Fler och fler företag startar AI-projekt och AI proof of concepts. Det är faktiskt historiskt höga nivåer på intresseanmälningar för nya AI-projekt. Utgångspunkten är att det är för viktigt och för stor potential inom AI att företag inte kan skjuta på det längre. Det är nu det startar på riktigt! Läs Dimitris Panagios blogginlägg där han resonerar kring varför AI-proppen gått just nu!

Verksamheterna ställer om tänket. Antar de nya utmaningarna och vänder ryggen till det gamla. Interna maktstrukturer får ge vika för nya sätt att arbeta på och en helt ny effektivitetsnivå. När omfattande processer blir till händelser, då öppnas det helt nya möjligheter för verksamheterna att vara verksamma inom.  

Resursen AI blir en del i verksamheternas vardag. Ett strategiskt verktyg för att balansera effektivisering, lagkrav, lönsamhet samt innovation. Medarbetarna kan med hjälp av AI utföra betydligt mer kvalificerat arbete och betydligt större volymer än någonsin tidigare.

Asfaltera inte kostigar, ta chansen att tänka rätt och göra rätt.

Varför nu?

Stjärnorna står rätt för AI som resurs i verksamheten:

  • Business casen/Use casen är nu tydliga, vinsthemtagning på några månader.
  • Teknologin är mogen. AI tränas, det lär sig och kan utföra flera spännande uppgifter.
  • Vi kommer inte längre i vår effektivisering med klassiska investeringar utan att ytterligare belasta våra medarbetare.
  • Ont om tid, tid är bristvara.
  • Data och datorkraft finns. 

Hur gör man?

Att införa riktig produktions AI är inte samma sak som att ”lajja” med AI-algoritmer. 

Ett produktions AI bygger på ett systematiskt sätt som tillsammans med kunskapsinförande av en hel rad olika delar samverkar för att resultaten ska vara produktionsmässiga och robusta.

Kontrollfunktioner, administrationsgränssnitt, förståelsegränssnitt, träningsgränssnitt, flerlager AI är några exempel på delar som behöver finnas på plats för att ett AI produktionssystem ska fungera på riktigt.

Utgångspunkten är hela tiden business case där ROI handlar om månader. AI tränas och guidas till ett önskat produktionsstartsläge. ”Supervised” och ”unsupervised” träning kombineras för att på snabbast möjliga sätt nå ett första produktionsstartsläge.

Inom vilka områden kan vi få nytta av produktions AI?

Intelligenta tjänster
Utifrån behov och mönster serva med aktiva eller proaktiva ”intelligenta” tjänster. Få förbättringsförslag baserat på tidigare exempel. 

Stärka personalen i sitt arbete
Ett produktions AI kan tränas till att utifrån alla tidigare fall, alla tidigare bedömningar, få fram resultat som stärker personalen i sitt arbete. Få vägledning från tidigare fall, riskklassning m.m.

Automatisering – Svar direkt
Svar direkt på frågor, ansökningar samt status på t.ex. ärenden.

 

Nu gäller det!

Vi går spännande tider till mötes. Proppen har gått ur AI och resursen AI blir av strategisk betydelse för verksamheternas strävan efter att balansera effektivitet, lönsamhet, legala krav, snabbhet samt innovation.

 

Blogginlägg skrivet av:
Dimitris Panagio, CEO Seavus Stockholm AB
 

Länkar:

Blogginlägg: Fem saker som skiljer AI-projekt från traditionella IT-projekt

Blogginlägg: Hur går man från AI algoritm till produktionslösning?

Läs mer om DoAI - vår AI-lösning här! (extern länk)

Läs mer om våra tjänster inom Artificiell intelligens här! 

Läs mer om våra tjänster inom digitalisering här!