PRESSMEDDELANDE: SEAVUS LANSERAR ARTIFICIELL INTELLIGENS FÖR PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

IT‐konsultföretaget Seavus lanserar idag DoAI, en artificiell intelligens som kan anpassas till ett flertal traditionella processer och verksamheter. Implementeringen av lösningen har redan påbörjats hos rekryteringsföretaget Jobmore och väntas frigöra 30 procent av konsultchefernas tid. Seavus lanserar idag sin egenutvecklade artificiella intelligens, DoAI. AI‐lösningen kan tillämpas inom både privat och offentlig sektor och kan användas inom ett flertal olika områden. Implementeringen av DoAI har redan påbörjats hos rekryteringsföretaget Jobmore och väntas frigöra cirka 15 timmar i veckan per konsultchef.

Vanligtvis tar det cirka 300 minuter för en konsultchef att screena samt rangordna ansökningar i en rekryteringsprocess medan DoAI kan identifiera och rangordna ostrukturerad data i realtid. Det innebär att samtliga ansökningar i Jobmores databas kan rankas på en sekund och ger konsultchefen direkta förslag på rätt rekryt att kontakta. Tidseffektiviseringen ser Jobmores VD, Joachim Jensen, som en av de främsta fördelarna:

‐ Vi beräknar att vi kommer frigöra cirka 30 procent av konsultchefernas tid. Det är en enorm tidsbesparing för oss och kommer innebära att våra konsultchefer kan ägna mer tid till kvalitativa arbetsuppgifter som att träffa rekryterad personal och stötta dom mer proaktivt i sitt arbete ute hos våra kunder. Tidsbesparingen möjliggör även att konsultcheferna kan hantera fler kandidater utan att kvalitén i arbetet går förlorad, säger Joachim.

DoAI bidrar även till en demokratisering av ansökningsprocessen. Oavsett vilken tidigare erfarenhet en sökande har av att skriva CV, får de en likvärdig chans till ett arbete, utan att bli bortsorterade på grund av ofullständiga uppgifter. DoAI analyserar ostrukturerad data och kan automatisk identifiera och ranka innehållet utifrån bland annat personliga egenskaper, tidigare erfarenhet och utbildning.

‐ Vi är oerhört stolta över att vara först ut på marknaden med den här lösningen och ser fram mot att följa hur Jobmores arbetsprocesser effektiviseras med hjälp av DoAI. Vad som skiljer vår AI från andra är även möjligheten att implementera den direkt i kundernas egna ekosystem. Således äger kunderna sin egen data med valfriheten att lagra lokalt eller i molnet, säger Dimitris Panagio, VD för Seavus Stockholm.

Tillämpningen bygger på etablerade AI‐standarder och metoder och kan enkelt anpassas till olika traditionella processer och verksamheter. DoAI kan exempelvis användas vid kreditbedömning och pensionsrådgivning, men även vid akut bemanning av sjukhus. Lösningen kan inom loppet av en sekund kontakta sjuksköterskor och läkare, istället för att personal manuellt måste identifiera personer i systemen och ringa upp dessa.

KONTAKTUPPGIFTER FÖR MER INFORMATION OCH DEMO AV DOAI:
VD Seavus Stockholm, Dimitris Panagio, telefon: 073-380 00 43
E-post: dimitris.panagio@seavus.com
VD Jobmore, Joachim Jensen, telefon: 070-380 51 77
E-post: Joachim.jensen@jobmore.se

Om Seavus
Seavus är ett mjukvaruutvecklings‐ och konsultföretag som har en lång meritlista när det gäller att tillhandahålla framgångsrika affärslösningar. Företaget har över 850 anställda över hela världen och erbjuder en mängd olika produkter och tjänster och täcker framgångsrikt den europeiska och amerikanska marknaden från flera kontor runt om i världen. Seavus i Stockholm har ca 50 medarbetare med inriktning på IT‐ och management. Läs mer på www.seavus.se

 

Länkar: 

Dimitris Panagio i exklusiv intervju i Realtid ang. DoAI

Case study – Jobmore implementerar DoAI för att effektivisera sina rekryteringsprocesser