PRESTANDAUTVÄRDERING AV BLUETOOTH OCH WI-FI FÖR EN SMART HUBB

Under våren har Omerjan Wazir och Ioannis Frantsalis skrivit sitt examensarbete hos oss på Seavus i Stockholm. Omerjan och Ioannis har skrivit om ett behov av att minska kabelanvändning på kontoret genom att använda en smart hubb och då styra de olika enheterna från den istället.

Vilken utbildning går ni?
Vi läser Elektroteknik på KTH vid Flemingsberg.

Hur kom ni i kontakt med Seavus?
Seavus hade lagt upp ett examensjobb på KTH:s portal för exjobb. Sen träffade vi en representant från Seavus och därefter hade vi även ett kort möte med chefen för Inbyggda system, Blagoj Kupev, för att diskutera möjligt ämne.

Vad har ni undersökt i ert examensarbete?
Vi har testat och utvärderat de trådlösa kommunikationsprotokollen Bluetooth och Wi-Fi för att bestämma vilket av dessa som mest lämpar sig för en framtida prototyputveckling av en central styrenhet, smart hubb. Den smarta hubben, kan sedan användas för att förenkla hanteringen av flera enheter samtidigt och minska kabelanvändningen på kontoret under exempelvis möten.

Vilken teknik har ni använt er av?
För vårt testarbete användes Iperf, en programvara för att mäta WiFi och Bluetooth prestanda.

Som Hubb används Raspberry Pi som har stöd för operativsystemet Linux och programspråk som C, C++ och Python, vilket gör det enkelt att utveckla program till. Dessutom har Raspberry PI 3 ett antal portar, kamera- och displaygränssnitt samt stöd för olika trådlösa kommunikationsprotokoll.

Vad har den smarta hubben, centrala styrenheten, till uppgift att göra:
Den ska
• Ta emot instruktioner från en användare trådlöst över WiFi eller Bluetooth och styra en enhet enligt mottagna instruktioner.
• Informera användare om ett visst fel har uppstått i systemet.
• Stänga av enheterna som inte används för tillfället för att spara energi.
• Agera som mellanhand, en så kallad ”gate-way”, mellan användare och de olika enheterna.

Det skulle ger en stor kostnads- och miljöbesparing att inte behöva byta all konferensutrusning varje gång man byter leverantör. Befintlig utrustning kan återanvändas i mycket högre grad.

Vad kom ni fram till för slutsats gällande prestandan?
Wi-fi var bättre än Bluetooth pga. högre datorhastighet, det är avståndsoberoende och kan hantera flera användare.

Om Omerjan:
Född: 1992
Vad har du för tankar inför framtiden? Skaffa mig erfarenhet inom inbyggda system och inom min utbildning. (systemutvecklare C, C++ och elektronikutveckling)
Fritidsintressen: Träning, hänga med vänner, mycket teknikintresserad. Fotbollsentusiast.
Bra egenskaper: Framåtriktad, duktig problemlösare, trevlig, bra samarbetspartners
Övrigt: Matematik är ett stort intresse. Läser in mig på olika tillämpningsområden.

Om Ioannis:
Född: 1992
Vad har du för tankar inför framtiden? Två kurser kvar och klar till hösten. Jobba med inbyggda system, mjukvaruutveckling.
Fritidsintressen: Träning, umgås med vänner
Bra egenskaper: Trevlig, bra lyssnare och disciplinerad.