image

Så kan telekomföretag höja sin prestanda genom att digitalisera interna processer

Företag inom telekomindustrin erbjuder produkter och lösningar i den digitala framkanten – men ofta kan organisationens interna processer vara gammalmodiga, manuella och silo-orienterade.
IT-företaget Seavus kan hjälpa dem att bli mer effektiva.
– Den digitala transformationen kräver mer än att ersätta gamla system med nya. Man måste också förändra sina interna processer. Då ser vi genomgripande resultatförbättringar, säger Tomche Hristovski, chef för telekomdivisionen på Seavus.

Den digitala transformationen slår igenom i hela samhället, men medan många svenska teknik- och IT-företag tillhör spjutspetsen i sin leverans, kan den organisation de arbetar i vara föråldrad, inte minst inom telekomsektorn.

Genom att till fullo omfamna den digitala transformationen även internt kan många fördelar uppnås.

– Det handlar om organisatoriska förändringar, som att digitalisera och strömlinjeforma interna processer och flöden och att arbeta för ökad automatisering. Kan vi undvika mänsklig interaktion i processer genom end-to-end-automatisering kan vi också eliminera manuella fel, säger Tomche Hristovski.

Enligt Seavus kommer den interna digitala omställningen i telekomföretag att förbättra avkastningen, öka kapaciteten, förbättra produkterna, höja kundupplevelsen och hjälpa till att utveckla nya och konkurrenskraftiga affärsmodeller.

Seavus skapar en sömlös upplevelse för slutkunden

Den digitala transformationen delas upp i tre steg. Inledningsvis måste all information digitaliseras för att kunna användas. I nästa steg väljer man rätt teknologi och digitaliserar processerna och de olika rollerna inom organisationen. I sista steget digitaliserar man kundresan.

– Varje kund ska ges en unik och sömlös upplevelse. Det är den strategi som telekomföretag i framtiden måste arbeta efter, säger han.

Digital transformation har varit ett modeord i ett par år, men på Seavus har man arbetat med detta i närmare 20 år. 

Seavus arbetar med near-shoring

I dag arbetar Seavus med near-shoring. Dedikerade team bestående av experter inom sitt område finns utspridda på flera håll i Europa och arbetar på distans.

Skillnaden mellan off-shoring och near-shoring är avståndet. Även om det går att hitta billigare IT-leverantörer i Asien, har Seavus modell med near-shoring flera fördelar.

– Vi jobbar i samma tidszon, vilket underlättar kommunikationen. Det fysiska avståndet är inte heller så långt så det går utmärkt att med flyg vara hos kunden i Sverige på några få timmar. Dessutom pratar alla här utmärkt engelska och vi har i stort samma arbetskultur. Det betyder mycket för att få ett smidigt samarbete, säger Tomche Hristovski.

I Seavus telekomdivision finns i dag runt 160 medarbetare.

– Vi investerar ständigt i dem så att de alltid ligger i framkant med sina kunskaper. De är vår största tillgång. Samtidigt har vi en platt organisationskultur där alla får vara med och bidra med sin kreativitet. Det vet vi gynnar både oss och våra kunder när vi hjälper dem med den digitala transformationen, avslutar Tomche Hristovski. 

 

* Detta inlägg publicerades ursprungligen av Dagens industri

Ta en titt på vårt nästa fjärrevent: Digital Transformering - Förbättra kundupplevelsen och öka agiliteten inom telco