image

Seavus blir Atlassian Platinum Solution Partner

Seavus kan i dag stolt meddela att det lyckats bli en Atlassian Platinum Solution Partner.

Nivåerna hos Atlassians Solution Partner Program är ett erkännande av djupet hos expertisen och erfarenheten av att använda Atlassians produkter. Detta erkännande betonar vår pågående investering i och strävan efter att utveckla ITSM och molnmöjligheter med hjälp av kontinuerlig utbildning och certifiering av våra högt värderade anställda.

 

”Vi är extremt glada och stolta över våra prestationer i år – vi har nått en betydande milstolpe på 250 anställda och investerar i deras expertis och kontinuerliga utveckling, utöver att förvärva nya kunder och arbeta med stora företag – speciellt när vi nu kan visa att vi nått målet med att uppfylla de högsta standarderna för certifiering och konsulttjänster till våra kunder genom att använda oss av Atlassians produkter via Seavus Atlassian Platinum Partnership,” sade Ruzhica Kalkashliev, divisionschef hos Seavus.

 

 

”Idag vill vi uttrycka vår stora uppskattning och tacksamhet för vårt högt värderade team, för allt deras engagemang, ansträngning och hårda arbete som möjliggjorde denna stora prestation. De är otvivelaktigt den utlösande faktor som ger kontinuerlig tillväxt för vårt team!” sade Chedomir Dimitrovski, supportchef hos Seavus.
Med sin professionella kompetens, expertis inom produktkonfigurering, utbildning och utveckling såväl som anpassade företagslösningar, tillhandahåller Seavus avancerade lösningar för implementering, underhåll och support av Atlassians produkter.

 

 

Som en Atlassian Platinum Solution Partner har Seavus experter uppfyllt de högsta utbildningskriterierna, som demonstrerar beprövade metoder som kan skalas från små till stora kunder. Som Platinum Partner är Seavus mål att hjälpa företag världen över att tjäna sina kunder på ett bättre och mer hållbart sätt genom att bygga mjukvarulösningar i linje med deras bransch. Genom att kombinera vår expertis med en rad olika verktyg från Atlassian är vi beredda att uppfylla våra kunders förväntningar och därmed möjliggöra för dem att nyttja den fulla potentialen hos mjukvaran.