STORT GAP MELLAN MÖJLIGA TEKNOLOGIER OCH TILLÄMPADE TEKNOLOGIER!

Det finns numera teknologier som är så omvälvande att de på kort tid kan kullkasta ett marknadsdominerande företag. Dessa kallas för disruptiva teknologier. Alltså teknologier som rätt använda är möjliggörare att utveckla företag och myndigheter på sätt som inte var möjligt för bara något år sedan.

Frågan är då använder vi rätt teknologier till lösningar av initiativ?
Är initiativen framtagna utifrån vad som uppfattas som möjligt att lösa, eller är initiativen framtagna utifrån vad som borde lösas? Här har både ledning, beställare och IT en utmaning att konceptuellt hänga med i utvecklingen.

Alla delar av verksamheten kan påverkas, – ledning och styrning, mer digital förståelse måste in där besluten tas, påverkan på affärsmodeller, – IT i form av IT-strategi, Målarkitektur, – HR i form av medarbetare, kultur och strategisk kompetensförsörjning.

På vårt frukostmöte den 16 februari kommer vi att prata om Disruptiva teknologiers påverkan på företag. Efter mötet kommer du få med dig en ökad förståelse över området samt tips på hur du kan gå vidare. Detta är ett frukostmöte du inte har råd att missa!

ANMÄL DIG HÄR!