TACK FÖR ETT FANTASTISKT ÅR

Vi närmar oss slutet på året. Tid för tillbakablickande och för formering framåt, mot ett nytt och starkt 2018. 2017 har varit ett utmanande och mycket spännande år. Vi har vuxit hos befintliga kunder, tagit ny mark och etablerat Nearshoring hos fler kunder. Vi har börjat formera oss för nya utmaningar. Gå från reaktivt till proaktivt, från resurs till tjänst samt från relativt anonym leverantör till strategisk kunskapspartner.

2017 knäckte vi ett antal svåra AI utmaningar. Vi lyckades kombinera ihop AI på ett sådant sätt att vi nu kan använda AI för att markant effektivisera backend processer och för att eliminera hindrande. Vi kallar vårt AI för DoAI för att markera och signalera att det är nu man ska ta det på allvar och börja införa det i sin verksamhet. Intresset är mycket stort, våra AI events har varit fullsatta och vi genomför demos i princip varje dag. Nya events och demos planeras till våren 2018. Läs mer om vår AI lösning på doai.se

Vi var huvudsponsor för eventet Nordic Finance Forum. Det är första gången eventet ordnades, mycket intressanta teman och talare. Vi planerar för en uppföljning till våren 2018.

Vi har introducerat vår PSD2 lösning på den svenska marknaden. Ett antal demos har genomförts och intresset är stort.

Vi har etablerat ett partnersamarbete med Elastic. Vi ser fram emot flera framgångsrika projekt där vi tillsammans hjälper våra kunder att flytta fram positionerna ordentligt.

Vi har etablerat ett bra samarbete med högskolor. Vi var med på arbetsmarknadsdagarna på KTH, stort intresse och flera intressanta examensarbeten är på gång.

Under 2018 är det troligt att det kommer ske ett skifte från resursfokus till åtagande, tjänste- och kompetensfokus. Den nya tekniken är avancerad och kunderna kommer att behöva pålitliga kompetenta partners som kan hjälpa till med införande, utbildning och transformering. Den förväntade utväxlingen, hävstångseffekten tack vare den nya teknologin är fem, sex och sjusiffriga procentsatser vad gäller processeffektivitet. Det är inget man lägger på några lösa resurser utan det krävs bra kompetens och erfarenhet om hur man inför tekniken och hur man får ut effekten. En partner som kan ta ansvar och stötta kunden fullt ut i den nya resan som påbörjas.

Vi står fullt rustade för att anta 2018 års spännande utmaningar. Vi är partnern som kan leda kunderna in i det nya paradigmskiftet.

God Jul,
Dimitris Panagio, CEO Seavus Stockholm