image

Tack för ett spännande 2018!

Ännu ett år har gått och när jag tänker tillbaka så har vi hunnit med oerhört mycket. Det har inte alltid gått som på räls men har ständigt lett oss framåt. Vi har fortsatt jobba nära våra kunder, hjälpt dem att ta rätt beslut och sedan genomföra dem.

Seavus i Stockholm har under året påbörjat arbetet att leverera projekt och åtaganden i större omfattning jämfört med tidigare. AI är en stor del av detta, vi tror på vårt koncept att vara experter inom praktisk, genomförbar och förståelig artificiell intelligens. Vi tänker fortsätta leda våra kunder genom paradigmskiftet som just nu har börjat samtidigt som vi självklart fortsätter att arbeta som expertkonsulter inom våra respektive kunskapsområden ute hos våra kunder. Detta är fortsatt en viktig och stor del av vår verksamhet.

Seavus AI-koncept DoAI är ute i drift hos några av våra kunder. Vårt fokus i år har varit på att ta bort robotarbetet från människorna. Många långa tråkiga rutinåtgärder har inte riktigt kunnat automatiseras med RPA utan verksamheter har varit tvungna att använda mänskliga resurser till detta tidsödande och omfattande arbete. I vissa fall har inte ens viktigt arbete blivit gjort då det krävt manår av resurser. De här resurserna kan nu istället användas till det vi människor gör bra, att vara kreativa och få överblick. Vi har även fått beröm för att våra lösningar har väldigt få buggar och det är väldigt roligt att höra - vi anstränger oss litet extra och det ger utdelning!

Vi har fortsatt vårt samarbete med högskolor och universitet och det har lett till flera intressanta examensjobb men även till anställningar. Nybakade studenter inom AI har nya och kreativa sätt att tänka och när det mixas med kunskaperna från personer med många års erfarenhet hittas helt plötsligt nya möjligheter. Ni kommer att se mer av dessa under 2019!

Vi ser fram emot kommande år och har stora förväntningar.

God Jul och Gott Nytt År!
Magnus Andersson, Division Manager, Seavus