image

Återblick: Seavus och AI under 2018

2018 har varit ett bra år när det gäller våra AI-satsningar! Vi har implementerat nya AI-lösningar med långsiktigt resultat hos flera kunder.

En av dem var LVI-INFO (LVI-Numero Oy), ett finskt företag som nu har fått en ny AI-medlem i sitt team. Det började som en AI-POC (proof of concept) och utvecklades till en lösning, nämligen - en DoAI-plattform som påverkar företags produktivitetsnivåer, arbetsdynamik samt affärsmiljö drastiskt.

AI var tänkt att användas för klassificering av en databas med över 160 000 produkter och ett pilottest gjordes med 10 000 produkter. Klassificeringen skulle uppfylla de nya tekniska ETIM-standarderna på HVAC-marknaden i Finland. Trots denna utmaning har AI visat sig vara en stor framgång med över 99% matchande noggrannhet!

I en intervju med Magnus Siren, VD LVI Info, samtalade vi om att en av fördelarna med AI är att det sparar mycket tid. AI-assistenten kan utföra skarpa uppdateringar i realtid istället för att en person ska göra detta monotona arbetet manuellt. Vad är slutsatsen - framförallt den enorma tidsbesparingen!

Vi har även utvecklat en Smart AI Chatbot med en mänsklig touch som tar kundrelationen till en helt ny nivå. Chatbots var och kommer att förbli ett hett ämne under 2019, så vi satsade på att skapa en som kan känna igen samtalets syfte och lära sig av varje interaktion.

Hur fungerar det? Det är en symbios av artificiell intelligens, maskinlärning och NLP (Natural Language processing). Chatboten kan ge personliga konversationer samt innehåll och ökar därmed servicecentrets kapacitet. Dessutom är den GDPR-kompatibel.

I en intervju för Telekom Idag sa Marija Nikova, chef för bank- och finansdivisionen, att "användarna borde känna sig speciella när de pratar med sin Smart Chatbot-assistent. Med hjälp av data kommer Chatboten att kunna göra en beteendeanalys. På så sätt kan de agera som rådgivare och erbjuda olika lösningar utifrån användarens behov”.

Vem kan dra nytta av det? Försäkringsbolag, telekomföretag, sjukvårdsföretag, banker, fintech och finansinstitut samt resebyråer, för att nämna några.

Sist men inte minst har vi vår Media Intelligence-lösning med Sentiment Analys som kan mäta och kvantifiera åsikter med hög noggrannhet. Den drivs av AI och ML och kan hjälpa företag att fatta välgrundade och strategiska beslut samtidigt som kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Plattformen ger insikter om hur ett visst innehåll som delas online i digitala kanaler påverkar den allmänna opinionen och kan förmedla känslan av texten, dvs. om den är positiv eller negativ.   

Vi kan hjälpa dig att få en helhetsbild och se var du står gentemot konkurrenterna. Slutresultatet? Förbättrad rykteshantering, få nya marknadsmöjligheter, bättre kundservice etc.

Vi fortsätter självklart vår AI-forskning även under 2019. Vi strävar efter att skapa nya lösningar på befintliga utmaningar samt göra teknik som genererar ett affärsvärde.

När det gäller 2018: vi levererade och vi avancerade.

Vi ser fram emot de AI-utmaningar som 2019 kommer att ge!