BANKER MÅSTE SAMARBETA MED YOUTUBERS

BANKER MÅSTE SAMARBETA MED YOUTUBERS

Dimitris Panagio är vd för IT-konsultbolaget Seavus Stockholmskontor. Bolaget har 700 medarbetare på drygt femton kontor runt om i världen. Realtid.se fick en intervju med Dimitris Panagio. Han menar att bankerna måste vara på tårna för att möta de många utmaningar som digitaliseringen medför och för att inte riskera att bli omkörda av fintech-uppstickare. En allt för tillbakalutad hållning kan leda till att nykomlingarna vinner racet. Han tar ett sentida exempel från bokbranschen.

read more
DEN DIGITALA ARENANS LEDARSKAP

DEN DIGITALA ARENANS LEDARSKAP

Ulf Timerdahl och Malena Fredlund väcker tankar kring den digitala arenans ledarskap. Hur behöver ledarskapet förändras och anpassas till den snabba förändringstakten i samhället? Hur utvecklas ett digitalt driv i organisationer på den digitala spelplanen?

read more

VI KAN VÄL AVSKAFFA ACCEPTANSTESTERNA!?

Aida Taye, erfaren konsult inom testledning, skriver om sina erfarenheter kring att många ifrågasätter ifall strukturerade acceptanstester verkligen behövs när man jobbar Agilt. Jag har arbetat med test och acceptanstestledning i ca åtta år nu, både i organisationer som anser sig jobba agilt och organisationer som arbetar mer traditionellt. Jag har varit testledare för enskilda, komplexa system samt testledare för End2End flöden i projekt där flera system i flödet bytts ut på samma gång. Framför allt så har jag suttit som acceptanstestledare på mottagarsidan, och det är nog just det som gör skillnaden i hur jag ser på acceptanstest.

read more
FEM TIPS FÖR ATT LYCKAS MED OUTSOURCING AV IT-TJÄNSTER

FEM TIPS FÖR ATT LYCKAS MED OUTSOURCING AV IT-TJÄNSTER

Efterfrågan på IT-tjänster är högre än någonsin i Sverige, men att hitta rätt kompetens blir allt svårare och inte sällan blir kostnaderna oproportionerligt höga. För företag som planerar att outsourca hela eller delar av sin IT-struktur krävs noggrann planering och många beslut ska tas i processen innan man väljer leverantör. Så vad är det viktigaste att tänka på för företag som står inför att anlita en outsourcing-partner?

read more
GAMIFICATION – SKAPAR NYFIKENHET OCH ENGAGEMANG!

GAMIFICATION – SKAPAR NYFIKENHET OCH ENGAGEMANG!

Det finns olika sätt att få kunder att lockas till köp. Ett sätt att göra användare varse om nya produkter på sidan är genom exempelvis reklambanners. I hopp om att locka kunder att utforska nya produkter vid sin shoppingsession. Nyhets- och reklambrev är också vanliga metoder, men med tanke på allt brus vi har runt om oss idag kanske det inte är lika intressant för användarna längre?

read more
GDPR ERSÄTTER PUL I MAJ 2018

GDPR ERSÄTTER PUL I MAJ 2018

Har du rutiner för vilka förändringar du behöver göra gällande det nya regelverket? Från och med den 25 maj 2018 ersätter en ny dataskyddsförordning (GDPR) den gamla personuppgiftslagen (PUL). Det är en gemensam EU-lag med möjlighet till vissa anpassningar i olika länder. I stora drag innebär den utökat skydd för personuppgifter och större krav på organisationer som hanterar dessa.

read more

LEDARSKAPET I PROJEKTLEDNING – VEM BRYR SIG?

IT-projekt har till sin karaktär vanligtvis en hög grad av komplexitet, från teknologier och information till processer och organisation. Dessa dimensioner i kombination med nya metoder och styrmodeller kryddar tillvaron för projektledare. Inte helt ovanligt är mänskliga utmaningar i någon av komplexitetsdimensionerna.

read more
POKÉMON GO – FÖRSTÄRKT VERKLIGHET I FRAMTIDEN

POKÉMON GO – FÖRSTÄRKT VERKLIGHET I FRAMTIDEN

Augmented Reality översätts till förstärkt verklighet. Verkligheten förstärks (eller kompletteras) med datorgenererade sinnesintryck som ljud, video, grafik eller GPS-data. Pokémon Go är ett exempel som har tagit världen med storm. Från och med nu kommer inget att bli sig likt, det är en tydlig ”game changer”. Vår kombinerade digitala värld och riktiga värld har förändrats för alltid.

read more
DIGITALISERING SOM MÖJLIGGÖRARE!

DIGITALISERING SOM MÖJLIGGÖRARE!

Digitaliseringen innebär för många branscher en möjlighet att producera och hantera ett mycket större utbud. Nya varianter av produkter och tjänster ska utvecklas, säljas, servas och distribueras. Allting sker i ett betydligt högre tempo. Detta medför krav på en ökad komplexitet i företagens prisstruktur, organisation och leveransförmåga.

read more

Bilder Och Kategorier

Arkiv