PRESSMEDDELANDE: SEAVUS OCH ELASTIC I NYTT NORDISKT PARTNERSKAP

PRESSMEDDELANDE: SEAVUS OCH ELASTIC I NYTT NORDISKT PARTNERSKAP

Mjukvaruutvecklings- och konsultföretaget Seavus och Elastic, har ingått ett strategiskt partnerskap på den nordiska marknaden. Elastic är bolaget bakom Elastic Stack (ElasticSearch, Kibana, Beats och Logstash). Det nya partnerskapet innebär att Seavus nu tillhör ett litet antal utvalda partners som har slutfört teknisk utbildning och aktiveringskurser för att tillhandahålla tjänster och ha möjlighet att sälja de elastiska kommersiella abonnemangen till slutkunder. Fördelarna specifikt för de nordiska kunderna innebär bland annat möjligheten att komplettera sina elastiska abonnemang med verksamhets- och driftstjänster från Seavus.

read more

Bilder Och Kategorier

Arkiv