KTH och Seavus i samarbete kring rapport om AI och innovation

KTH och Seavus i samarbete kring rapport om AI och innovation

Kungliga tekniska högskolan (KTH) samarbetar med Seavus för att genomföra en forskningsstudie kring AI och innovation. Syftet med studien är att få reda på vilket sätt AI används som utvecklingsstöd i en rad olika typer av organisationer. Målet med forskningsstudien är att ta fram ett praktiskt användbart verktyg som kan användas som ett stöd för organisationer som vill använda AI som ett stöd för sin utveckling.

read more
SEAVUS SPONSRAR THE NORDIC FINANCE FORUM 15–16 MAJ

SEAVUS SPONSRAR THE NORDIC FINANCE FORUM 15–16 MAJ

För andra gången sponsrar Seavus konferensen “The Nordic Finance Forum” som i år äger rum 15–16 maj i Stockholm. Precis som förra året kommer konferensen att fördjupa sig inom den mest avancerade tekniken inom banksektorn. Du kommer få ta del av senaste nytt kring PSD2-genomförandet, framgångshistorier från banker såsom Nordea, Handelsbanken, European Banking Federation (EBF) med flera.

read more

PRESSMEDDELANDE: SEAVUS LANSERAR ARTIFICIELL INTELLIGENS FÖR PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

IT‐konsultföretaget Seavus lanserar idag DoAI, en artificiell intelligens som kan anpassas till ett flertal traditionella processer och verksamheter. Implementeringen av lösningen har redan påbörjats hos rekryteringsföretaget Jobmore och väntas frigöra 30 procent av konsultchefernas tid. Seavus lanserar idag sin egenutvecklade artificiella intelligens, DoAI. AI‐lösningen kan tillämpas inom både privat och offentlig sektor och kan användas inom ett flertal olika områden. Implementeringen av DoAI har redan påbörjats hos rekryteringsföretaget Jobmore och väntas frigöra cirka 15 timmar i veckan per konsultchef.

read more
PRESSMEDDELANDE: SEAVUS HUVUDSPONSOR AV NORDIC FINANCE FORUM

PRESSMEDDELANDE: SEAVUS HUVUDSPONSOR AV NORDIC FINANCE FORUM

Mjukvaruutvecklings- och konsultföretaget Seavus är huvudsponsor för Nordic Finance Forum arrangerat av Euroevents. Konferensen äger rum torsdagen den 9 november i Stockholm på World Trade Center.

read more
PRESSMEDDELANDE: SEAVUS OCH ELASTIC I NYTT NORDISKT PARTNERSKAP

PRESSMEDDELANDE: SEAVUS OCH ELASTIC I NYTT NORDISKT PARTNERSKAP

Mjukvaruutvecklings- och konsultföretaget Seavus och Elastic, har ingått ett strategiskt partnerskap på den nordiska marknaden. Elastic är bolaget bakom Elastic Stack (ElasticSearch, Kibana, Beats och Logstash). Det nya partnerskapet innebär att Seavus nu tillhör ett litet antal utvalda partners som har slutfört teknisk utbildning och aktiveringskurser för att tillhandahålla tjänster och ha möjlighet att sälja de elastiska kommersiella abonnemangen till slutkunder. Fördelarna specifikt för de nordiska kunderna innebär bland annat möjligheten att komplettera sina elastiska abonnemang med verksamhets- och driftstjänster från Seavus.

read more
PRESSMEDDELANDE: ONTRAX BYTER NAMN TILL SEAVUS

PRESSMEDDELANDE: ONTRAX BYTER NAMN TILL SEAVUS

Stockholm, 2017-01-16 Ontrax AB byter från och med 16 januari namn till Seavus Stockholm AB. Namnändringen innebär en tätare koppling till koncernen Seavus Group, där Ontrax har ingått sedan våren 2015.

read more

PRESSMEDDELANDE: REQTEST & ONTRAX INGÅR PARTNERSKAP

Det svenska bolaget ReQtest AB, som utvecklar krav- och testverktyget ”ReQtest”, har ingått ett partnerskap med konsultföretaget Ontrax (numera Seavus Stockholm).

read more

Bilder Och Kategorier

Arkiv