REMOTIZATION

Cybersäkerhet som en tjänst

LET’S TALK

Behöver ni ett team som kan hjälpa er att förbättra er säkerhetshållning?

Med tanke på att hoten mot cybersäkerheten ständigt utvecklas, är det bästa alternativet för att säkra ert företag att anlita ett team bestående av cybersäkerhetsproffs. De kan hjälpa er att förbättra den övergripande säkerheten genom att utvärdera er nuvarande exponering för externa risker samt ge er rekommendationer för hur ni kan förbättra säkerheten hos er organisation.

Vi erbjuder tjänster som tillhandahålls av ett team bestående av säkerhetsproffs med åratal av erfarenhet inom cybersäkerhet, och de kan skräddarsys enligt era specifika preferenser och tillhandahålla vad ni behöver enligt överenskomna månatliga/kvartalsbaserade arbetspaket i timmar per månad.

 

 Vilka tjänster erbjuder vi?

 

Tjänst för säkerhetsutvärdering

Våra mycket professionella säkerhetsingenjörer kommer utföra en detaljerad utvärdering av de externa och interna hoten genom att leverera tjänster inom sårbarhetsutvärdering och penetrationstest, inklusive rekommendationer om förbättringar för den övergripande säkerhetshållningen hos er organisation. Vårt team levererar aktiviteterna som en del av en tjänst, vilket ger er åtkomst till säkerhetsingenjörer för kontinuerlig bevakning och förbättring.

 

 

Tjänst för säkerhetskrav

Om du behöver rådgivning med koppling till säkerhetskrav och implementering av standarder så är vårt team här för att hjälpa. Med erfarenhet från och bakgrund inom många industrier och tjänster – såsom telekom, bank och finans, den privata och offentliga sektorn och utvecklingsföretag – samt expertisen att designa säkerhet inom alla affärsområden, kommer vårt team ge er full täckning inom skydd och efterlevnad.

 

SÄKERHETSUTVÄRDERING SOM EN TJÄNST

  • Testtjänster för nätverks-, applikations- och webbaserad inträngning med olika tillvägagångssätt beroende på kundens behov
  • Djupgående säkerhetsutvärdering och korrigering
  • Sårbarhetsskanningar inom efterlevnad och säkerhetskontroller
  • Korrigering och förbättring av era interna system och tjänster
  • Hot- och riskutvärdering

 

SÄKERHETSKRAV SOM EN TJÄNST

 

Implementering av intern granskning relaterad till säkerhetsstandarder:

- ISO27001
- PCI DSS
- CIS jämförelse

Tjänster för säkerhetsrådgivning:

- Informationssäkerhetsansvarig
- Dataskyddsansvarig
- Systemsäkerhetsansvarig
- Teknisk cybersäkerhetsansvarig
- Utbildning i medvetenhet hos personal
- Planering av Business Continuity
 

GDPR-rådgivning, implementering och intern granskning:

- Uppnå GDPR-efterlevnad
- Förbered skillnadsanalys och kolla er GDPR-status
- Implementera GDPR-efterlevnad och krav

Skräddarsydda säkerhetstjänster:

- Säkerhetstjänster efter kundens behov

VAD ÄR VÅRT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT?

  • Ett team av cybersäkerhetsingenjörer och experter kommer att tillsättas i koordination med programmeringsledare och tjänsteleveranschef
  • Ett avtal skrivs under med överenskomna tjänster och tidsram för leverans
  • Under överlämningen och introduktionsprocessen arbetar teamet med er för att upprätta den nödvändiga matrisen för Uppgifter och Ansvar
  • När introduktionsprocessen är klar och allt installerat så börjar vi omedelbart med tjänsteleveransen

Contact our team

Want to know how Seavus can solve problems specific to your business?