FRUKOSTMÖTE: DIGITALT LEDARSKAP

FRUKOSTMÖTE: DIGITALT LEDARSKAP

Vilket ledarskap krävs på den digitala arenan? Kan de agila förhållningssätten överföras till morgondagens linjeorganisationer och vilka ledare krävs då? Vad kommer hända med att leda processer och administration i relation till utvecklingen av digitala verksamheter?

read more
FRUKOSTMÖTE: HUR DU LYCKAS MED OUTSOURCING/NEARSHORING?

FRUKOSTMÖTE: HUR DU LYCKAS MED OUTSOURCING/NEARSHORING?

Välkommen på frukostmöte torsdagen den 27 april: Hur du lyckas med Outsourcing/Nearshoring? Efterfrågan på IT-tjänster är högre än någonsin i Sverige, men att hitta rätt kompetens blir allt svårare och inte sällan blir kostnaderna oproportionerligt höga. För företag som planerar att outsourca hela eller delar av sin IT-struktur krävs noggrann planering och många beslut ska tas i processen innan man väljer leverantör. Så vad är det viktigaste att tänka på för företag som står inför att anlita en outsourcing-partner? Vilka utmaningar ställs du inför? Hur fungerar det att gå från ett inhouseprojekt till att ha ett utvecklarteam som finns utspridda på olika platser?

read more

STORT GAP MELLAN MÖJLIGA TEKNOLOGIER OCH TILLÄMPADE TEKNOLOGIER!

Det finns numera teknologier som är så omvälvande att de på kort tid kan kullkasta ett marknadsdominerande företag. Dessa kallas för disruptiva teknologier. Alltså teknologier som rätt använda är möjliggörare att utveckla företag och myndigheter på sätt som inte var möjligt för bara något år sedan.

read more
FRUKOSTMÖTE: DISRUPTIVA TEKNOLOGIERS PÅVERKAN PÅ FÖRETAG

FRUKOSTMÖTE: DISRUPTIVA TEKNOLOGIERS PÅVERKAN PÅ FÖRETAG

AI, automatisering, mjukvarurobotar, RPA, Chatbootar, Blockchain – hört talas om begreppen men känner att du inte hänger med i begreppsvärlden och hur de kan komma att påverka företagen framåt? Lugn vi kommer att reda ut begreppen.

read more

Bilder Och Kategorier

Arkiv